لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(429)
چاپ مجدد (556)
تالیف (738)
ترجمه (247)
تهران (980)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (974)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (985) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلاغ مثل کلاغ
نويسنده:علی خدایی ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 20000 نسخه - 3600 ریال - 5 -798-432-964 انتخاب
2- قصه‌گویی
ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ نقاش:زهره پریرخ ؛ نويسنده:سلیم عراقی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - (در10جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 8 -385-432-964 انتخاب
3- آی قصه، قصه، قصه
به‌اهتمام:زهره پریرخ ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 52 صفحه - (در7جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 10000 نسخه - 3900 ریال - 3 -608-432-964 انتخاب
4- در کوچه‌های شعر
به‌اهتمام:افسانه شعبان‌نژاد ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ تصويرگر:سمیه ورزدار - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 44000 ریال - 2 -800-391-964-978 انتخاب
5- لولا رنگ‌ها را دوست دارد
نويسنده:کامیلا راید ؛ مترجم:علی خاکبازان ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - عقیان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -1-98306-600-978 انتخاب
6- مهربان، مثل مسیح
نويسنده:محمود جوانبخت ؛ تصويرگر:ابوالفضل همتی‌آهویی ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 4 -655-432-964-978 انتخاب
7- فیل قرمز گم شده
نويسنده:فریت اوچی ؛ مترجم:منصور کدیور ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 2 -790-432-964-978 انتخاب
8- پاداش دزد، احمد خضرویه بلخی
اقتباس گر:مژگان شیخی ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ تصويرگر:مامک رزمگیر - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 8 -754-251-600-978 انتخاب
9- 30 روز با پیامبر (ص): سواران کوه احد
نويسنده:حسین فتاحی ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ تصويرگر:منصوره محمدی - قدیانی - 90 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 95000 ریال - 9 -281-251-600-978 انتخاب
10- درخت‌ها کجا می‌روند؟
نويسنده:طاهره ایبد ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ تصويرگر:یاسمن ثروتیان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 23000 ریال - 3 -858-391-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 99