لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (5)
تالیف (9)
ترجمه (23)
تهران (31)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ کوچک فرانسه - فارسی رهنما: شامل 50000 لغت، عبارت، اصطلاح و ضرب‌المثل، جدول صرف افعال، ...
نويسنده:ابراهیم کاظمی‌اسفه ؛ نويسنده:آرزو نیراحمدی ؛ نويسنده:معصومه حسینی - رهنما - 1154 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 4 -092-367-964-978 انتخاب
2- آزادی یعنی چه؟
نويسنده:اسکار برنی‌فیه ؛ مترجم:آرزو نیراحمدی ؛ ويراستار:فرزانه شهرتاش - شهرتاش - 100 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 4 -34-8282-964-978 انتخاب
3- با هم زندگی کردن یعنی چه؟
نويسنده:اسکار برنی‌فیه ؛ تصويرگر:فردریک بناگلیا ؛ مترجم:آرزو نیراحمدی - شهرتاش - 100 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 1 -35-8282-964-978 انتخاب
4- عدالت و بی‌عدالتی
نويسنده:بریژیت لابه ؛ نويسنده:میشل پوئش ؛ مترجم:مهناز رهنمایان - رهنما - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 4 -357-367-964-978 انتخاب
5- خوشبختی یعنی چه؟
نويسنده:اسکار برنی‌فیه ؛ مترجم:آرزو نیراحمدی ؛ ويراستار:فرزانه شهرتاش - شهرتاش - 100 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 3 -28-8282-964-978 انتخاب
6- دستور زبان فرانسه برای همه
نويسنده:امیرحسین موسوی ؛ ويراستار:آرزو نیراحمدی - رهنما - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1200 نسخه - 45000 ریال - 7 -257-367-964-978 انتخاب
7- طبیعت و آلودگی
نويسنده:بریژیت لابه ؛ مترجم:مهناز رهنمایان ؛ ويراستار:آرزو نیراحمدی - رهنما - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 8 -388-367-964-978 انتخاب
8- شناخت یعنی چه؟
نويسنده:اسکار برنی‌فیه ؛ مترجم:آرزو نیراحمدی ؛ ويراستار:فرزانه شهرتاش - شهرتاش - 100 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 3 -31-8282-964-978 انتخاب
9- پیروزی و شکست
نويسنده:بریژیت لابه ؛ نويسنده:میشل پوئش ؛ مترجم:مهناز رهنمایان - رهنما - 36 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 5 -389-367-964-978 انتخاب
10- زندگی یعنی چه؟
نويسنده:اسکار برنی‌فیه ؛ مترجم:آرزو نیراحمدی ؛ ويراستار:فرزانه شهرتاش - شهرتاش - 100 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 7 -33-8282-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4