لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (30)
تالیف (50)
ترجمه (34)
تهران (72)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اورژانسهای پزشکی
نويسنده:مایکل الیاستام ؛ نويسنده:گئورگ‌ال. اشترنباخ ؛ نويسنده:میخائیل برسل - آدینه،نشر علوم دانشگاهی - 420 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 7000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
2- ارزشیابی تداخل اثر داروها
گردآورنده: داروسازان‌امریکا ؛ گردآورنده: دندانپزشکان‌امریکا ؛ مترجم:محمدرضا توکلی‌صابری - سهروردی - 428 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1361 - 3000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
3- من را برای خود نگه دار
نويسنده:علی نوری - نشر شهر،سفیدسار - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 9 -199-238-964-978 انتخاب
4- سیاهچاله‌ها: جنوبگان
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:علی نوری ؛ ويراستار: عبداللهی - نشر دنیای نو - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 5000 نسخه - 2400 ریال - انتخاب
5- زندگانی چهارده معصوم: محمد (ص)
نويسنده:علی نوری - جهانتاب - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - 5000 نسخه - 7000 ریال - 4 -9-93074-964 انتخاب
6- بیماریهای عفونی و انگلی قابل انتقال از مادر به جنین و نوزاد
نويسنده:ولی‌الله آصفی ؛ ويراستار:علی نوری ؛ مقدمه:علیرضا یلدا - انیس - 256 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
7- مقدمه‌ای بر تشخیص و پیگیری کلینیکی
نويسنده:بریان‌ج پروت ؛ نويسنده:جان‌جی کوپر ؛ مترجم:علی نوری - دانش‌پژوه - 308 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
8- الفبای درمان طبی
نويسنده:دیوید بنکس ؛ مترجم:محمدرضا توکلی‌صابری ؛ مترجم:علی نوری - سهروردی - 408 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
9- دریا باش تا نگندی
نويسنده:علی نوری - نشر شهر،سفیدسار - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 نسخه - 2 -198-238-964-978 انتخاب
10- زندگانی چهارده معصوم: امام حسین (ع)
نويسنده:علی نوری - جهانتاب - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -08-8247-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9