لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (49)
تالیف (54)
ترجمه (50)
تهران (104)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (104) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آتیلا
نويسنده:لوئی دول ؛ مترجم:جلال نعمت‌اللهی ؛ ويراستار:ماندانا رضائیان - سمیر - 452 صفحه - (در18جلد ) - جلد 14 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 100 نسخه - 240000 ریال - 3 -015-220-964-978 انتخاب
2- آتیلا
نويسنده:لوئی دول ؛ مترجم:جلال نعمت‌اللهی - سمیر - 586 صفحه - (در10جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 50 نسخه - 90000 ریال - 5 -053-220-964-978 انتخاب
3- جنگ تروا و 13 داستان دیگر
مترجم:جلال نعمت‌اللهی - نقش قلم - 86 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -19-8008-964-978 انتخاب
4- جنگ تروا و 13 داستان دیگر
مترجم:جلال نعمت‌اللهی - نقش قلم - 84 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 7 -19-8008-964-978 انتخاب
5- آتیلا
نويسنده:لوئی دول ؛ مترجم:جلال نعمت‌اللهی - دنیای کتاب - 242 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 550 ریال - انتخاب
6- آتیلا
نويسنده:لوئی دول ؛ مترجم:جلال نعمت‌اللهی ؛ ويراستار:ماندانا رضائیان - سمیر - 304 صفحه - (در10جلد ) - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 900 نسخه - 90000 ریال - 1 -022-220-964-978 انتخاب
7- آتیلا یا تازیانه خدا و 13 داستان دیگر
مترجم:جلال نعمت‌اللهی - نقش قلم - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 250 نسخه - 300000 ریال - 0 -21-8008-964-978 انتخاب
8- آتیلا
نويسنده:لوئی دول ؛ مترجم:جلال نعمت‌اللهی - نشر گیتی - 602 صفحه - جلد 14 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 نسخه - 25000 ریال - 8 -00-5929-964 انتخاب
9- جیران
نويسنده:جلال نعمت‌اللهی - سمیر - 82 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 250 نسخه - 100000 ریال - 4 -146-220-964-978 انتخاب
10- آتیلا
نويسنده:لوئی دول ؛ مترجم:جلال نعمت‌اللهی - دبیر - 878 صفحه - جلد 7 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1373 - 3500 نسخه - 8000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11