لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (8)
تالیف (2)
ترجمه (15)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جرعه‌ای از جام وجود: از مغز تا آگاهی، فلسفه و هنر
نويسنده:عبدالرحمن نجل‌رحیم - قطره - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 2 -032-119-600-978 انتخاب
2- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - پردیس دانش،نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 0 -30-2509-964-978 انتخاب
3- طبیعت و قاعده: آن چه سبب می‌شود تا فکر کنیم
نويسنده:ژان. پیر شانژو ؛ نويسنده:پل ریکور ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - نشر مرکز - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 2 -009-213-964-978 انتخاب
4- شکل‌گیری حافظه از مولکول تا ذهن
نويسنده:استیون‌پیترراسل رز ؛ نويسنده:پیتر راسل ؛ مترجم:خسرو پارسا - آگه - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2200 نسخه - 280000 ریال - 9 -279-329-964-978 انتخاب
5- نظریه‌های آگاهی در فلسفه ذهن و مغز پژوهی امروز
نويسنده:آندره نانی کاوانا ؛ مترجم:سعید صباغی‌پور ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - کتاب ارجمند - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 9 -618-200-600-978 انتخاب
6- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - پردیس دانش،نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 0 -30-2509-964-978 انتخاب
7- شکل‌گیری حافظه از مولکول تا ذهن
نويسنده:استیون‌پیترراسل رز ؛ نويسنده:پیتر راسل ؛ مترجم:خسرو پارسا - آگه - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 220 نسخه - 330000 ریال - 9 -279-329-964-978 انتخاب
8- شکل‌گیری حافظه از مولکول تا ذهن
نويسنده:استیون‌پیترراسل رز ؛ نويسنده:پیتر راسل ؛ مترجم:خسرو پارسا - آگه - 470 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 9 -279-329-964-978 انتخاب
9- آینه‌ها در مغز: چگونه ذهن ما در اعمال، هیجانات و عواطف دیگران شریک می‌شود؟
نويسنده:جاکوما ریتسولاتی ؛ نويسنده:کورادو زینیگالیا ؛ مترجم:فرانسیس اندرسون - نشر مرکز - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 675000 ریال - 4 -104-213-964-978 انتخاب
10- طبیعت و قاعده: آن چه سبب می‌شود تا فکر کنیم
نويسنده:ژان. پیر شانژو ؛ نويسنده:پل ریکور ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - نشر مرکز - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 300 نسخه - 495000 ریال - 2 -009-213-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2