لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:جواد میرکریمی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 194 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 200 نسخه - 100000 ریال - 6 -505-121-600-978 انتخاب
2- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:جواد میرکریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 228 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 1500 نسخه - 7000 ریال - 5 -0681-00-964 انتخاب
3- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:جواد میرکریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 3 -1650-00-964-978 انتخاب
4- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:جواد میرکریمی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 194 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -505-121-600-978 انتخاب
5- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:جواد میرکریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 228 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1500 نسخه - 16000 ریال - 8 -0681-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1