لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (72)
تالیف (86)
ترجمه (2)
تهران (84)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (78)

تعداد یافت شده (88) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکانیک خاک‌های غیراشباع
نويسنده:شهاب‌الدین یثربی ؛ نويسنده:علی میرزایی - سیمای دانش - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -51-8972-964-978 انتخاب
2- راهنمای دروس سال سوم راهنمایی: آشنایی کامل با مفاهیم و کلمه‌های دقیق و علمی کتاب، پاسخ به کلیه‌ی تمرین‌ها، فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها، ...
نويسنده:محمدرضا ذوالفقاری ؛ نويسنده:محمدرضا فتحی‌مقدم ؛ نويسنده:علی میرزایی - منشور دانش - 688 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 38 سال 1384 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 5 -24-6936-964 انتخاب
3- راهنمای دروس سال دوم راهنمایی: آشنایی کامل با مفاهیم و کلمه‌های دقیق و علمی کتاب، پاسخ به کلیه‌ی تمرین‌ها، فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها، پرسش‌ها و ...
نويسنده:علی ایزدی ؛ نويسنده:احسان شرف‌الدین ؛ نويسنده:ابراهیم سراج - منشور دانش - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 52 سال 1387 - 5000 نسخه - 47000 ریال - 1 -62-6936-964-978 انتخاب
4- راهنمای دروس سال اول راهنمایی: آشنایی کامل با مفاهیم و کلمه‌های دقیق و علمی کتاب، پاسخ به کلیه‌ی تمرین‌ها، فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها، پرسش‌ها و ...
نويسنده:ابراهیم سراج ؛ نويسنده:محمدرضا فتحی‌مقدم ؛ نويسنده:علی میرزایی - منشور دانش - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 59 سال 1388 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 2 -23-6936-964-978 انتخاب
5- راهنمای دروس سال سوم راهنمایی: آشنایی کامل با مفاهیم و کلمه‌های دقیق و علمی کتاب، پاسخ به کلیه‌ی تمرین‌ها، فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها، ...
نويسنده:محمدرضا ذوالفقاری ؛ نويسنده:محمدرضا فتحی‌مقدم ؛ نويسنده:علی میرزایی - منشور دانش - 688 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 40 سال 1384 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 5 -24-6936-964 انتخاب
6- راهنمای دروس سال اول راهنمایی: آشنایی کامل با مفاهیم و کلمه‌های دقیق و علمی کتاب، پاسخ به کلیه‌ی تمرین‌ها، فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها، پرسش‌ها و ...
نويسنده:ابراهیم سراج ؛ نويسنده:محمدرضا فتحی‌مقدم ؛ نويسنده:علی میرزایی - منشور دانش - 634 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 64 سال 1389 - 5000 نسخه - 56000 ریال - 2 -23-6936-964-978 انتخاب
7- راهنمای دروس سال اول راهنمایی: آشنایی کامل با مفاهیم و کلمه‌های دقیق و علمی کتاب، پاسخ به کلیه‌ی تمرین‌ها، فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها، پرسش‌ها و ...
نويسنده:ابراهیم سراج ؛ نويسنده:محمدرضا فتحی‌مقدم ؛ نويسنده:علی میرزایی - منشور دانش - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 49 سال 1386 - 5000 نسخه - 39000 ریال - 7 -23-6936-964 انتخاب
8- راهنمای دروس سال اول راهنمایی: آشنایی کامل با مفاهیم و کلمه‌های دقیق و علمی کتاب، پاسخ به کلیه‌ی تمرین‌ها، فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها، پرسش‌ها و ...
نويسنده:ابراهیم سراج ؛ نويسنده:خشایار نیکخو ؛ نويسنده:محمدرضا فتحی‌مقدم - منشور دانش - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 41 سال 1384 - 5000 نسخه - 33000 ریال - 7 -23-6936-964 انتخاب
9- جنگ بی‌پایان و هشت مقاله دیگر
نويسنده:سوزان سانتگ ؛ مترجم:مهتاب میرزایی ؛ گردآورنده:علی میرزایی - نگاره آفتاب - 116 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 15000 ریال - 9 -03-8453-964 انتخاب
10- راهنمای دروس سال اول راهنمایی: آشنایی کامل با مفاهیم و کلمه‌های دقیق و علمی کتاب، پاسخ به کلیه‌ی تمرین‌ها، فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها، پرسش‌ها و ...
نويسنده:ابراهیم سراج ؛ نويسنده:محمدرضا فتحی‌مقدم ؛ نويسنده:علی میرزایی - منشور دانش - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 58 سال 1388 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 2 -23-6936-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9