لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (24)
تالیف (36)
ترجمه (32)
تهران (68)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی (سرگذشت زندگانی من)
نويسنده:ابراهیم زنجانی ؛ به‌اهتمام:غلامحسین میرزاصالح - کویر - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 170000 ریال - 3 -54-6144-964 انتخاب
2- آرژانتین
نويسنده:غلامحسین میرزاصالح - ابتکار - 32 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
3- بحران دموکراسی در مجلس اول: خاطرات و نامه‌های خصوصی میرزا فضلعلی آقا تبریزی
نويسنده:غلامحسین میرزاصالح - نگاه معاصر - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 2 -62-7763-964-978 انتخاب
4- بچه‌های ژیواگو: آخرین نسل روشنفکران روسیه
نويسنده:ولادیسلاومارتینوویچ زوبوک ؛ مترجم:غلامحسین میرزاصالح - معین - 598 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 440 نسخه - 850000 ریال - 1 -059-165-964-978 انتخاب
5- رجال و دیپلمات‌های عصر قاجار و پهلوی
نويسنده:ریدرویلیام بولارد ؛ نويسنده:یاسنت‌لوئی رابینو ؛ نويسنده:جورج‌پرسی چرچیل - معین - 458 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 2 -036-165-964-978 انتخاب
6- سرزمین گوجه‌های سبز (رمان)
نويسنده:هرتا مولر ؛ مترجم:غلامحسین میرزاصالح - مازیار - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 9 -16-5676-964 انتخاب
7- اروگوئه
نويسنده:غلامحسین میرزاصالح - ابتکار - 32 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
8- نامه‌های خصوصی گزارشهای محرمانه سرریدر بودارد سفیر کبیر انگلستان در ایران
نويسنده:غلامحسین میرزاصالح - طرح نو - 696 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 7400 ریال - انتخاب
9- روشنفکران و عالیجنابان خاکستری (دفتر هفتم تا چهاردهم)
نويسنده:ویتالی شنتالینسکی ؛ مترجم:غلامحسین میرزاصالح - مازیار - 272 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3300 نسخه - 13000 ریال - 6 -09-5676-964 انتخاب
10- خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی (سرگذشت زندگانی من)
نويسنده:ابراهیم زنجانی ؛ به‌اهتمام:غلامحسین میرزاصالح - کویر - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 320000 ریال - 5 -54-6144-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7