لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (16)
تالیف (0)
ترجمه (36)
تهران (31)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- این کتاب را بسوزان
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:سارا اسکندری ؛ مترجم:رضا اسکندری - خرد سرخ - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 5 -0-97214-600-978 انتخاب
2- عشق
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:الهه محمدی‌نژاد ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - آزرمیدخت - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 260000 ریال - 7 -83-7241-600-978 انتخاب
3- یک بخشش
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:علی قادری - مروارید - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 36000 ریال - 2 -086-191-964-978 انتخاب
4- عشق
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:الهه محمدی‌نژاد ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - آزرمیدخت - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 340000 ریال - 7 -83-7241-600-978 انتخاب
5- یک بخشش
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:علی قادری - مروارید - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 440 نسخه - 280000 ریال - 2 -086-191-964-978 انتخاب
6- جاز
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:سهیل سمی - آفرینه - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 4 -44-6191-964 انتخاب
7- دلبند
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:شیرین‌دخت دقیقیان - روشنگران و مطالعات زنان،نشر چشمه - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 3 -89-6194-964 انتخاب
8- خانه
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:میچکا سرمدی ؛ ويراستار:علیرضا کیوانی‌نژاد - چشمه - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 8 -61-5571-964-978 انتخاب
9- دلبند
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:شیرین‌دخت دقیقیان - روشنگران و مطالعات زنان،نشر چشمه - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 2 -89-6194-964-978 انتخاب
10- دلبند
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:شیرین‌دخت دقیقیان - روشنگران و مطالعات زنان،نشر چشمه - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 2 -89-6194-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4