لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(207)
چاپ مجدد (992)
تالیف (30)
ترجمه (1169)
تهران (1194)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1199) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه سال در ایران
نويسنده:ژوزف‌آرتور گوبینو ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - نگارستان کتاب - 202 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 0 -34-8155-978 انتخاب
2- سقوط قسطنطنیه
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 20 سال 1388 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 0 -024-407-964 انتخاب
3- قدم به قدم با اسکندر در کشور ایران بانضمام از بلخ تا نیشابور و جنگهای ایران
نويسنده:هرولد لمب ؛ نويسنده: هرودوت ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - گلریز - 232 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1382 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 964-5527-18-X انتخاب
4- سه تفنگدار
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین،گوتنبرگ - 644 صفحه - (در10جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 6 -004-407-964 انتخاب
5- کنیز ملکه مصر (جلد 1 و 2)
نويسنده:میکل پیرامو ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - 706 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 25 سال 1383 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 4 -098-407-964 انتخاب
6- خاطرات یک جراح بزرگ آلمانی بانضمام: هنگامی که جراح هم می‌لرزد
نويسنده:ارهارد لوتز ؛ نويسنده:جمز هرپال ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - گلریز - 472 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1380 - 4400 نسخه - 28500 ریال - 0 -12-5527-964 انتخاب
7- سرزمین جاوید
نويسنده:ماریژان موله ؛ نويسنده:ارنست‌امیل هرتسفلد ؛ نويسنده:رومن گیرشمن - زرین - 623 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1381 - 4400 نسخه - 150000 ریال - 0 -055-407-964 انتخاب
8- یوسف در آئینه تاریخ
نويسنده:توماس مان ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - نگارستان کتاب - 778 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 5 -049-190-600-978 انتخاب
9- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - 500 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 64 سال 1392 - 2000 نسخه - 0 -069-407-964 انتخاب
10- کنیز ملکه مصر (جلد 1 و 2)
نويسنده:میکل پیرامو ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - 708 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 27 سال 1384 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 4 -098-407-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 120