لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (324)
تالیف (149)
ترجمه (230)
تهران (373)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (377)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (379) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بندانگشتی و ده قصه دیگر
نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 5500 نسخه - 3000 ریال - 4 -159-417-964 انتخاب
2- افسانه سه برادر و نه قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 5500 نسخه - 3000 ریال - 0 -245-417-964 انتخاب
3- کلاغ غیبگو و هشت قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 5500 نسخه - 3500 ریال - 5 -184-417-964 انتخاب
4- جوجه زرد حسنی، کجایی؟
نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نويسنده:شهرام شفیعی ؛ نويسنده:ناصر یوسفی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 3 -767-417-964 انتخاب
5- فروشگاه و من
نويسنده:شبنم جوادی‌متقی ؛ تصويرگر:مهرنوش معصومیان - شباویز - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 نسخه - 2 -584-505-964-978 انتخاب
6- قصه‌های شب (جلدهای 1 تا 5)
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 2 -258-417-964 انتخاب
7- مشعل آبی و هشت قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 5500 نسخه - 6000 ریال - 2 -244-417-964 انتخاب
8- مشعل آبی و هشت قصه دیگر
نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -244-417-964 انتخاب
9- افسانه سه برادر و نه قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1392 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 8 -245-417-964-978 انتخاب
10- پرنده طلایی و نه قصه دیگر
نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1388 - 11000 نسخه - 8000 ریال - 4 -243-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38