لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (322)
تالیف (147)
ترجمه (229)
تهران (370)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (374)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (376) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز کلبه جنگلی و دوازده قصه دیگر
نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1396 - 1650 نسخه - 40000 ریال - 5 -246-417-964-978 انتخاب
2- نقلی
نويسنده:مهدی معینی ؛ تصويرگر:مهرنوش معصومیان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 12 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -917-432-964-978 انتخاب
3- جادوگر و مادربزرگش و نه قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5500 نسخه - 2500 ریال - 7 -183-417-964 انتخاب
4- چاقالو کوچولو و 6 قصه دیگر
نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ تصويرگر:مهرنوش معصومیان - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5500 نسخه - 2500 ریال - 6 -127-417-964 انتخاب
5- سفیدبرفی و گل سرخ و هشت قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 7 -247-417-964 انتخاب
6- بندانگشتی و ده قصه دیگر
نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1393 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 8 -159-417-964-978 انتخاب
7- افسانه سه برادر و نه قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1386 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 0 -245-417-964 انتخاب
8- پیشی جیلینگ جیلینگ
نويسنده:ناصر یوسفی ؛ نقاش:مهرنوش معصومیان - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 11000 نسخه - 5000 ریال - 4 -016-417-964 انتخاب
9- بندانگشتی و ده قصه دیگر
نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1397 - 1650 نسخه - 50000 ریال - 8 -159-417-964-978 انتخاب
10- سفیدبرفی و گل سرخ و هشت قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 7 -247-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38