لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (49)
تالیف (1)
ترجمه (67)
تهران (68)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شترها باید بروند
نويسنده:ریدرویلیام بولارد ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - نو - 192 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1364 - 4000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
2- سقوط شاه
نويسنده:فریدون هویدا ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - اطلاعات - 223 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 7350 نسخه - 350 ریال - انتخاب
3- در کاخ سفید چه گذشت
نويسنده:دونالد رگان ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - نشر البرز - 231 صفحه - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
4- خدمتگزار تخت طاووس
نويسنده:پرویز راجی ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - اطلاعات - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 1050 نسخه - 125000 ریال - 3 -010-423-964-978 انتخاب
5- چهارصد و چهل‌ و چهار روز: خاطرات گروگانگیری از دوران تسخیر لانه جاسوسی
گردآورنده:میثم ولز ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - مرکز نشر فرهنگی رجاء - 696 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 5000 نسخه - 1940 ریال - انتخاب
6- برندگان جایزه نوبل از آغاز تاکنون
نويسنده:محمدحسین هیکل ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - اطلاعات - 368 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 5250 نسخه - 600 ریال - انتخاب
7- تهاجم: مروری بر پاسخ به تاریخ و نقدی بر ترجمه دکترحسین ابوترابیان
نويسنده:غلامرضا نجاتی ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 1750 ریال - انتخاب
8- پاسخ به تاریخ
نويسنده: محمدرضاپهلوی،شاه‌ایران ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - زریاب - 462 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 8 سال 1381 - 5500 نسخه - 32500 ریال - 2 -18-7097-964 انتخاب
9- مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326
گردآورنده:حسین ابوترابیان - اطلاعات - 356 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 2150 نسخه - 950 ریال - انتخاب
10- شترها باید بروند !
نويسنده:ریدرویلیام بولارد ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - نشر نو - 192 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 400 نسخه - 270 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7