لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (38)
تالیف (78)
ترجمه (3)
تهران (81)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از ما بهتران: مجموعه داستان
نويسنده:محمد محمدعلی ؛ زيرنظر:محمد قاسم‌زاده - نشر کاروان - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 4 -35-7033-964 انتخاب
2- از ما بهتران: مجموعه داستان
نويسنده:محمد محمدعلی - کتابسرای ‌تندیس - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 3 -85-8944-964-978 انتخاب
3- جمشید و جمک: سرگذشت جمشید شاه، نخستین پادشاه آریائیان
نويسنده:محمد محمدعلی - کاروان - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -00-8497-964-978 انتخاب
4- آدم و حوا
نويسنده:محمد محمدعلی - کاروان - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 8 -32-8497-964-978 انتخاب
5- مشی و مشیانه
نويسنده:محمد محمدعلی - کاروان - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 9 -007-175-964-978 انتخاب
6- جمشید و جمک: سرگذشت جمشیدشاه، نخستین پادشاه آریائیان
نويسنده:محمد محمدعلی - کاروان - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 1 -00-8497-964 انتخاب
7- رعد و برق بی‌باران
نويسنده:محمد محمدعلی - عطائی - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 2 -644-313-964 انتخاب
8- چشم دوم و چند داستان دیگر
نويسنده:محمد محمدعلی - کتابسرای ‌تندیس - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 0 -99-8944-964-978 انتخاب
9- باورهای خیس یک مرده
نويسنده:محمد محمدعلی - کتابسرای ‌تندیس - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -223-182-600-978 انتخاب
10- آدم و حوا
نويسنده:محمد محمدعلی - کاروان - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 8 -55-7033-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9