لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (38)
تالیف (78)
ترجمه (3)
تهران (81)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از ما بهتران: مجموعه داستان
نويسنده:محمد محمدعلی - کتابسرای ‌تندیس - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 3 -85-8944-964-978 انتخاب
2- آدم و حوا
نويسنده:محمد محمدعلی - نشر کاروان،اندیشه‌سازان - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2550 نسخه - 25000 ریال - 9 -55-7033-964 انتخاب
3- نقش پنهان
نويسنده:محمد محمدعلی - کاروان - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 7 -25-7033-964 انتخاب
4- برهنه در باد
نويسنده:محمد محمدعلی - نشر مرکز - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1200 نسخه - 54000 ریال - 5 -558-305-964-978 انتخاب
5- از ما بهتران
نويسنده:محمد محمدعلی - بزرگمهر - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3300 نسخه - 4000 ریال - 5 -1-90782-964 انتخاب
6- آدم و حوا
نويسنده:محمد محمدعلی - نشر کاروان - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 9 -55-7033-964 انتخاب
7- آدم و حوا
نويسنده:محمد محمدعلی - نشر کاروان - 290 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1383 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -55-7033-964 انتخاب
8- دریغ از روبه‌رو: مجموعه داستان (1365 - 1355)
نويسنده:محمد محمدعلی - کاروان - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 44000 ریال - 4 -72-8497-964-978 انتخاب
9- باورهای خیس یک مرده
نويسنده:محمد محمدعلی - کتابسرای ‌تندیس - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -223-182-600-978 انتخاب
10- رعد و برق بی‌باران
نويسنده:محمد محمدعلی - عطائی - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 2 -644-313-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9