لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (28)
تالیف (1)
ترجمه (45)
تهران (44)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرگ در ونیز
نويسنده:توماس مان ؛ مترجم:محمود حدادی - افق - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 8 -946-369-964-978 انتخاب
2- مجموعه‌ی نامرئی
نويسنده:فریدریش دورنمات ؛ نويسنده:راینرماریا ریلکه ؛ نويسنده:اشتفان تسوایگ - نشر ماهی - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1000 نسخه - 4 -12-9971-964-978 انتخاب
3- مجموعه‌ی نامرئی
نويسنده:فریدریش دورنمات ؛ نويسنده:راینرماریا ریلکه ؛ نويسنده:اشتفان تسوایگ - نشر ماهی - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 2 -12-9971-964 انتخاب
4- بودنبروک‌ها (زوال یک خاندان)
نويسنده:توماس مان ؛ مترجم:علی‌اصغر حداد - نشر ماهی - 784 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1396 - 1000 نسخه - 9 -02-7948-964-978 انتخاب
5- تریستان و تونیوکروگر
نويسنده:توماس مان ؛ مترجم:محمود حدادی - افق - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 3 -800-369-964-978 انتخاب
6- مرگ در ونیز
نويسنده:توماس مان ؛ مترجم:محمود حدادی - افق - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1100 نسخه - 280000 ریال - 8 -946-369-964-978 انتخاب
7- بودنبروک‌ها (زوال یک خاندان)
نويسنده:توماس مان ؛ مترجم:علی‌اصغر حداد - نشر ماهی - 784 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 6 -02-7948-964 انتخاب
8- مجموعه‌ی نامرئی
نويسنده:فریدریش دورنمات ؛ نويسنده:راینرماریا ریلکه ؛ نويسنده:اشتفان تسوایگ - نشر ماهی - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 680000 ریال - 4 -12-9971-964-978 انتخاب
9- مجموعه‌ی نامرئی
نويسنده:فریدریش دورنمات ؛ نويسنده:راینرماریا ریلکه ؛ نويسنده:اشتفان تسوایگ - نشر ماهی - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 700 نسخه - 160000 ریال - 4 -12-9971-964-978 انتخاب
10- مجموعه‌ی نامرئی
نويسنده:فریدریش دورنمات ؛ نويسنده:راینرماریا ریلکه ؛ نويسنده:اشتفان تسوایگ - نشر ماهی - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 4 -12-9971-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5