لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (2)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کوروش کبیر
نويسنده:هرولد لمپ ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - آزرمیدخت - 392 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 6 -4-92735-600-978 انتخاب
2- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمپ ؛ مترجم:علی جواهرکلام - ابتکار دانش،گنج عرفان،قلم مکنون،یاران قلم - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -191-111-600-978 انتخاب
3- کوروش کبیر
نويسنده:هرولد لمپ ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق ؛ ويراستار:علی عبدالحمیدی - یاران علوی - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 125000 ریال - 1 -31-8583-964-978 انتخاب
4- کوروش کبیر
نويسنده:هرولد لمپ ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق ؛ ويراستار:علی عبدالحمیدی - یاران علوی،ادیبان - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 160000 ریال - 1 -31-8583-964-978 انتخاب
5- چنگیزخان مغول فرمانروای سرزمینهای سوخته
نويسنده:هرولد لمپ ؛ مترجم:ابوطالب صارمی - سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - 190 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 10000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1