لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (28)
تالیف (1)
ترجمه (47)
تهران (46)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علف‌ها آواز می‌خوانند
نويسنده:دوریس‌می. لسینگ ؛ مترجم:زهرا کریمی - آشیانه کتاب - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 39000 ریال - 3 -52-6070-964-978 انتخاب
2- نگاه خیره
نويسنده:دوریس‌می. لسینگ ؛ نويسنده:مهشید مهریزدان - کوله‌پشتی - 54 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 7 -03-5816-600-978 انتخاب
3- بن در جهان
نويسنده:دوریس‌می. لسینگ ؛ مترجم:مهدی غبرائی - نشر ثالث - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 2 -808-380-964-978 انتخاب
4- فرزند پنجم
نويسنده:دوریس‌می. لسینگ ؛ مترجم:مهدی غبرائی - ثالث - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 2 -501-380-964-978 انتخاب
5- علفها آواز می‌خوانند
نويسنده:دوریس‌می. لسینگ ؛ نويسنده:آذر کریمی - خنیا - 304 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
6- فرزند پنجم
نويسنده:دوریس‌می. لسینگ ؛ مترجم:کیهان بهمنی - افراز - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 38000 ریال - 2 -02-5218-600-978 انتخاب
7- وضعیت متفاوت
نويسنده:دوریس‌می. لسینگ ؛ مترجم:سجاد موقری‌امندانی - مات - 74 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 100000 ریال - 4 -8-95394-622-978 انتخاب
8- خاطرات یک بازمانده
نويسنده:دوریس‌می. لسینگ ؛ مترجم:بهمن یغمایی ؛ مترجم:دینا کلباسی‌انارکی - جامی - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 270000 ریال - 8 -176-176-600-978 انتخاب
9- زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم
مترجم:مژده دقیقی ؛ نويسنده:دوریس‌می. لسینگ - کندوکاو - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 8 -3-90117-964-978 انتخاب
10- اسیر خشکی
نويسنده:دوریس‌می. لسینگ ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 770 نسخه - 250000 ریال - 2 -949-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5