لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (6)
تالیف (12)
ترجمه (5)
تهران (1)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ کوچک فرانسه - فارسی لاروس
مترجم:پاندورا لسانی - شونار - 950 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 3 -5-90366-600-978 انتخاب
2- فرهنگ کوچک فرانسه - فارسی لاروس
مترجم:پاندورا لسانی - شونار - 952 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 34000 ریال - 3 -5-90366-600-978 انتخاب
3- فرهنگ فرانسه - فارسی لاروس 2006
مترجم:پاندورا لسانی ؛ مترجم:سیدضیاء‌الدین دهشیری ؛ ويراستار:صمد کلانتری - شونار - 920 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 8 -0-90366-600-978 انتخاب
4- خسیس
نويسنده: مولییر ؛ مترجم:پاندورا لسانی - مانی - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 نسخه - 2500 ریال - 964-6014-02-X انتخاب
5- مکالمات روزمره (زبان فرانسه)
نويسنده:پاندورا لسانی - شونار - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 9 -2-91151-600-978 انتخاب
6- فرهنگ فرانسه - فارسی لاروس
مترجم:پاندورا لسانی ؛ مترجم:سیدضیاء‌الدین دهشیری ؛ ويراستار:صمد کلانتری - شونار - 928 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 155000 ریال - 3 -4-91151-600-978 انتخاب
7- فرهنگ فرانسه - فارسی لاروس جیبی
مترجم:پاندورا لسانی - مانی - 830 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 42000 ریال - 7 -02-7864-964 انتخاب
8- مکالمات روزمره (زبان فرانسه)
نويسنده:پاندورا لسانی - شونار - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -2-91151-600-978 انتخاب
9- آموزش دستور زبان فرانسه: گرامر برای همه
نويسنده:پاندورا لسانی - شونار - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 0 -6-90366-600-978 انتخاب
10- فرهنگ دو سویه فارسی - فرانسه، فرانسه - فارسی
نويسنده:پاندورا لسانی - شونار - 892 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 395000 ریال - 8 -9-91151-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2