لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (64)
تالیف (87)
ترجمه (2)
تهران (88)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (89) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی جلال‌الدین محمدبن محمدبن حسین بلخی: چالاک شدن - ذی‌النورین
به‌اهتمام:سیدصادق گوهرین - زوار - 670 صفحه - (در9جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 750 نسخه - انتخاب
2- پیر چنگی و چند حکایت دیگر از مثنوی مولانا جلال‌الدین رومی
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:سیدصادق گوهرین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 64 صفحه - رقعی - چاپ 8 سال 1362 - 16500 نسخه - 65 ریال - انتخاب
3- فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی
نويسنده:سیدصادق گوهرین - زوار - 367 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 2000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
4- منطق الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:سیدصادق گوهرین - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1381 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 2 -030-445-964 انتخاب
5- منطق الطیر
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:سیدصادق گوهرین - وزارت فرهنگ و آموزش عالی - 445 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1371 - 5000 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
6- پیر چنگی و چند حکایت دیگر از مثنوی مولانا جلال‌الدین رومی
گردآورنده:سیدصادق گوهرین - امیرکبیر - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 1000 نسخه - 7000 ریال - 7 -0579-00-964 انتخاب
7- فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی جلال‌الدین محمدبن محمدبن حسین بلخی: گاج - میوه مریم
به‌اهتمام:سیدصادق گوهرین - زوار - 550 صفحه - (در9جلد ) - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 750 نسخه - انتخاب
8- اسرارنامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
مصحح:سیدصادق گوهرین - زوار - 522 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - انتخاب
9- فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی
نويسنده:سیدصادق گوهرین - زوار - 361 صفحه - جلد 5 - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 2000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
10- شرح اصطلاحات تصوف
نويسنده:سیدصادق گوهرین - زوار - 325 صفحه - (در1جلد ) - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9