لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(108)
چاپ مجدد (148)
تالیف (246)
ترجمه (10)
تهران (232)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (245)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (256) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان گردنبند: قصه‌ای منظوم از زندگی حضرت فاطمه (س)
نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ تصويرگر:علیرضا گلدوزیان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 11000 نسخه - 5000 ریال - 5 -286-536-964-978 انتخاب
2- این همه تلق و ملق
نويسنده:سرور کتبی ؛ تصويرگر:علیرضا گلدوزیان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 4 -385-391-964-978 انتخاب
3- قدم یازدهم
نويسنده:سوسن طاقدیس ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ تصويرگر:علیرضا گلدوزیان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -581-391-964-978 انتخاب
4- بستنی خورشید
نويسنده:سرور کتبی ؛ مترجم:علیرضا گلدوزیان - به نشر، کتابهای پروانه - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 9 -976-333-964 انتخاب
5- شاهزاده‌ی کوتاه قد
بازنويسي:مژگان شیخی ؛ ويراستار:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:علیرضا گلدوزیان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 15000 ریال - 0 -885-536-964-978 انتخاب
6- کفش توری گل بلوری: "بازی، شعر، نمایش"
شاعر:افسانه شعبان‌نژاد ؛ زيرنظر:کوروش پارسانژاد ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 6 -972-391-964-978 انتخاب
7- قدم یازدهم
نويسنده:سوسن طاقدیس ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ تصويرگر:علیرضا گلدوزیان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 5000 نسخه - 0 -581-391-964-978 انتخاب
8- شانه یواشکی خندید و 6 قصه‌ی دیگر
نويسنده:فریبا کلهر ؛ تصويرگر:علیرضا گلدوزیان ؛ ويراستار:مهدی حجوانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 0 -939-536-964-978 انتخاب
9- فاطمه زهرا (س)
نويسنده:فریبا کلهر ؛ تصويرگر:علیرضا گلدوزیان - آستان قدس رضوی، به نشر - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -0686-02-964-978 انتخاب
10- او برادر من است: قصه‌ای منظوم از زندگی امام علی (ع)
نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ تصويرگر:علیرضا گلدوزیان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 64 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 5500 نسخه - 4000 ریال - 2 -571-536-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26