لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (12)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نور پنهان
نويسنده:مایکل کانلی ؛ مترجم:قاسم کیانی‌مقدم - مضمون - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -2-90573-600-978 انتخاب
2- درسنامه طب کودکان نلسون: دارودرمانی در کودکان
نويسنده:رابرت. ام. کلیگمن ؛ مترجم:قاسم کیانی‌مقدم - تیمورزاده - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 5 -224-238-600-978 انتخاب
3- طعمه
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:قاسم کیانی‌مقدم - یوبان - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 3 -01-8349-600-978 انتخاب
4- سوداگر
نويسنده:جان گریشام ؛ مترجم:قاسم کیانی‌مقدم - یوبان - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -00-8349-600-978 انتخاب
5- تصویرهای تشخیصی (رادیولوژی ـ سونوگرافی ـ سی‌تی‌اسکن)
نويسنده:پیتر آرمسترانگ ؛ نويسنده:مارتین‌ال. ویستی ؛ مترجم:قاسم کیانی‌مقدم - دانشگاه شاهد - 470 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 1 -12-6120-964 انتخاب
6- مرجع سریع برنامه‌نویسی اندروید
نويسنده:اونور چنار ؛ مترجم:قاسم کیانی‌مقدم - ناقوس - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 175000 ریال - 6 -844-377-964-978 انتخاب
7- ماشین ژن: مسابقه برای رمزگشایی اسرار ریبوزوم
نويسنده:ونکی راماکریشنان ؛ مترجم:قاسم کیانی‌مقدم - مازیار - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1200 نسخه - 340000 ریال - 1 -37-6043-600-978 انتخاب
8- موفقیت در فروش: 20 درس برای آغاز و انجام فوری فروش
نويسنده:لیندا ریچاردسون ؛ مترجم:قاسم کیانی‌مقدم ؛ ويراستار:نسرین امامی‌خلیل‌آبادی - آدینه - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 30000 ریال - 7 -43-8313-964-978 انتخاب
9- مرجع برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
نويسنده:دیوید فلناگن ؛ مترجم:قاسم کیانی‌مقدم - قاسم کیانی‌مقدم - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -0432-04-600-978 انتخاب
10- موفقیت در فروش: 20 درس برای آغاز و انجام فوری فروش
نويسنده:لیندا ریچاردسون ؛ مترجم:قاسم کیانی‌مقدم ؛ ويراستار:نسرین امامی‌خلیل‌آبادی - آدینه - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -43-8313-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2