لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (68)
تالیف (4)
ترجمه (93)
تهران (91)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (95)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پینوکیو
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:سبا بابایی ؛ بازنويسي:فرید بهنوا - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 22 سال 1386 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 6 -48-6003-964 انتخاب
2- پینوکیو
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:سبا بابایی ؛ بازنويسي:فرید بهنوا - نشر افق - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1376 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 6 -48-6003-964 انتخاب
3- پینوکیو آدمک چوبی
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:مصطفی رحماندوست ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 3 -476-417-964 انتخاب
4- پینوکیو
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:سبا بابایی ؛ بازنويسي:فرید بهنوا - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 16 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 20 سال 1384 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 6 -48-6003-964 انتخاب
5- پینوکیو
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:سبا بابایی - افق، کتابهای فندق - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1374 - 15000 نسخه - 1200 ریال - 4 -48-6003-964-978 انتخاب
6- گربه قهرمان
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:علی محمدپور ؛ تصويرگر:مینا احمدی - ترجمان دانش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 3 -17-7161-600-978 انتخاب
7- پینوکیو
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:مهدی صبوحی ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 15000 نسخه - 3500 ریال - 0 -52-5773-964 انتخاب
8- پینوکیو
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:هما نبوی ؛ بازنويسي:فرید بهنوا - کورش - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 6 -03-6049-964 انتخاب
9- پینوکیو آدمک چوبی
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:صادق چوبک - معین - 176 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 964-7603-86-X انتخاب
10- پینوکیو
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:مهدی صبوحی ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 0 -52-5773-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10