لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (17)
تالیف (23)
ترجمه (9)
تهران (26)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ موضوعی انگلیسی، فرانسه، فارسی
نويسنده:محمدجواد کمالی - چراغ دیده - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 6 -7-94273-600-978 انتخاب
2- دستور زبان مقایسه‌ای فرانسه و فارسی (با اصلاحات)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 7 -0333-02-600-978 انتخاب
3- واژگان و اصطلاحات ضروری فرانسه - فارسی (فرهنگ موضوعی)
گردآورنده:محمدجواد کمالی - کتابسرای وصال - 426 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 490000 ریال - 5 -28-6454-622-978 انتخاب
4- نام‌های بی‌جنسیت
نويسنده:آملی نوتومب ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - قطره - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 190000 ریال - 7 -060-201-622-978 انتخاب
5- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 500 نسخه - 37000 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
6- زبان جهانی: تاریخچه، و زبان‌شناسی تطبیقی اسپرانتو
نويسنده:پیر ژانتون ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - موسسه‌ انتشارات‌ عطایی - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 5 -035-313-964 انتخاب
7- طبیب پرنده و حسادت آقای کلافه
نويسنده:ژان‌باپتیست‌پوکلن مولیر ؛ مترجم:محمدجواد کمالی ؛ ويراستار:مهشید نونهالی - قطره - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400 نسخه - 170000 ریال - 2 -904-119-600-978 انتخاب
8- فرهنگ کاربری حروف اضافه فرانسه
نويسنده:محمدجواد کمالی - سخن گستر،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - 408 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -778-477-964-978 انتخاب
9- قلبت را به تپش وادار
نويسنده:آملی نوتومب ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - قطره - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 400 نسخه - 180000 ریال - 4 -029-201-622-978 انتخاب
10- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 300 نسخه - 190000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4