ابزار وبمستر

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (12)
تاليف (20)
ترجمه (4)
تهران (18)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (16)
تعداد يافت شده (24) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 30000 ريال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
2- فرهنگ موضوعی انگلیسی، فرانسه، فارسی
محمدجواد کمالی - چراغ دیده - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 6 -7-94273-600-978 انتخاب
3- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 21000 ريال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
4- دستور زبان فرانسه: فعل
محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 500 نسخه - 30500 ريال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
5- زبان جهانی: تاریخچه، و زبان‌شناسی تطبیقی اسپرانتو
پیر ژانتون ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - موسسه‌ انتشارات‌ عطایی - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 7500 ريال - 5 -035-313-964 انتخاب
6- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 300 نسخه - 130000 ريال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
7- دستور زبان فرانسه: فعل
محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 15000 ريال - 7 -823-459-964 انتخاب
8- ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)
محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 120000 ريال - 5 -0098-02-600-978 انتخاب
9- دستور زبان مقایسه‌ای فرانسه و فارسی (با اصلاحات)
محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ريال - 7 -0333-02-600-978 انتخاب
10- جاز
مارسل پانیول ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - گنبد طلایی - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 14000 ريال - 964-93155-6-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]