لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (5)
تالیف (11)
ترجمه (3)
تهران (5)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی کار و مشاغل: دیدگاهها و نظریه‌ها
نويسنده:محمداسماعیل انصاری ؛ نويسنده:رسول ربانی ؛ نويسنده:صمد کلانتری - دانشگاه اصفهان - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -00-8658-964 انتخاب
2- روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
نويسنده:صمد کلانتری - مانی - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
3- مبانی جمعیت‌شناسی
نويسنده:صمد کلانتری ؛ ويراستار:پریوش رشیدی - مانی - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
4- جمعیت‌شناسی تحلیلی: تمرینها و مسائل
نويسنده:لوئی روسل ؛ نويسنده:لئون گانی ؛ مترجم:صمد کلانتری - مانی - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 964-90347-9-X انتخاب
5- کاربرد جمعیت‌شناسی
نويسنده:صمد کلانتری - مانی - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1377 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 6 -18-6014-964 انتخاب
6- کلیات جمعیت‌شناسی
نويسنده:صمد کلانتری - سایه‌هور،سلمان - 414 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 5 -3-94195-964 انتخاب
7- مبانی جمعیت‌شناسی
نويسنده:صمد کلانتری ؛ ويراستار:پریوش رشیدی - مانی - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - 3000 نسخه - 4500 ریال - 3 -31-6014-964 انتخاب
8- نگاهی نو بر مسائل اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناختی جهان سوم
نويسنده:صمد کلانتری - پژوهشکده امور اقتصادی - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 3 -6-95162-964 انتخاب
9- روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
نويسنده:صمد کلانتری ؛ ويراستار:پریوش رشیدی - مانی - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - 3000 نسخه - 6000 ریال - 0 -24-6014-964 انتخاب
10- فرهنگ فرانسه - فارسی لاروس
مترجم:پاندورا لسانی ؛ مترجم:سیدضیاء‌الدین دهشیری ؛ ويراستار:صمد کلانتری - شونار - 928 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 155000 ریال - 3 -4-91151-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2