لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (50)
تالیف (2)
ترجمه (96)
تهران (95)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وانمود کن او را نمی‌بینی
نويسنده:مری‌هیگینز کلارک ؛ مترجم:نفیسه معتکف - لیوسا - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 1 -12-5634-964 انتخاب
2- تو مال منی
نويسنده:مری‌هیگینز کلارک ؛ مترجم:کتایون شادمهر ؛ ويراستار:حمیده رستمی - لیوسا - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 0 -29-5634-964-978 انتخاب
3- تنهاتر از همیشه
نويسنده:مری‌هیگینز کلارک ؛ مترجم:مرجان رزم‌آزما ؛ ويراستار:حمیده رستمی - لیوسا - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 280000 ریال - 4 -076-340-600-978 انتخاب
4- شب آرام
نويسنده:مری‌هیگینز کلارک ؛ مترجم:نفیسه معتکف - لیوسا - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 4 -33-5634-964 انتخاب
5- در دل شهر
نويسنده:مری‌هیگینز کلارک ؛ مترجم:احمد حجاران - لیوسا - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 4 -02-5634-964 انتخاب
6- ناظر خاموش
نويسنده:مری‌هیگینز کلارک ؛ مترجم:سیما فلاح ؛ ويراستار:حمیده رستمی - لیوسا - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 500 نسخه - 290000 ریال - 2 -48-5634-964 انتخاب
7- شب هنگام زمان من است
نويسنده:مری‌هیگینز کلارک ؛ مترجم:عطیه رفیعی - لیوسا - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4400 نسخه - 40000 ریال - 3 -56-5634-964 انتخاب
8- ناظر خاموش
نويسنده:مری‌هیگینز کلارک ؛ مترجم:سیما فلاح - لیوسا - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 2 -48-5634-964 انتخاب
9- بگذار تو را معشوقم بنامم
نويسنده:مری‌هیگینز کلارک ؛ مترجم:کتایون شادمهر - لیوسا - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2500 نسخه - 27000 ریال - 2 -20-5634-964 انتخاب
10- در جستجوی دختری عاشق رقصیدن
نويسنده:مری‌هیگینز کلارک ؛ مترجم:کتایون شادمهر - لیوسا - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 5 -10-5634-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10