لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (43)
تالیف (21)
ترجمه (37)
تهران (55)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لنین
نويسنده:ماکسیم گورکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - کاوش - 64 صفحه - چاپ 5 سال 1358 - انتخاب
2- مقدمه فقه‌اللغه ایرانی
نويسنده:یوسیف‌میخائیلوویچ ارانسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2800 نسخه - 30000 ریال - 4 -02-6525-964 انتخاب
3- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 684 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
4- گزیده مقالات تحقیقی
نويسنده:واسیلی‌ولادیمیروویچ بارتولد ؛ مترجم:کریم کشاورز - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 504 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
5- اشکانیان
نويسنده:میخاییل‌میخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3300 نسخه - 6 -01-6525-964 انتخاب
6- قهرمان دوران
نويسنده:میخائیل‌یوریویچ لرمانتوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 168 صفحه - چاپ 4 سال 1361 - انتخاب
7- دوران کودکی
نويسنده:ماکسیم گورکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - موسسه انتشارات نگاه - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 1 -546-351-964-978 انتخاب
8- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 668 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
9- خاطره‌های جنگ دوم جهانی
نويسنده:شارل دوگل ؛ مترجم:کریم کشاورز ؛ مترجم:مرتضی وآجودانی - مروارید - 344 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 4 سال 1366 - 2000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
10- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 684 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1379 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6