لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن را چگونه شناختم
نويسنده:کینت کریگ ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - مجید - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 2300 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
2- قرآن را چگونه شناختم
نويسنده:کینت کریگ ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - مجید - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 1500 نسخه - 22000 ریال - 9 -048-453-964 انتخاب
3- قرآن را چگونه شناختم
نويسنده:کینت کریگ ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - مجید - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 9 -048-453-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1