لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(264)
چاپ مجدد (330)
تالیف (3)
ترجمه (591)
تهران (587)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (71)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (594) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قتل با کتاب جادو
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهرام افراسیابی - مهرفام - 204 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 4 -10-9915-964-978 انتخاب
2- قتل آسان است
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 2 -573-363-964-978 انتخاب
3- دست‌های روشده
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:سپیده حبیبی ؛ ويراستار:فرناز اخوان‌طباطبایی - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 0 -53-8299-600-978 انتخاب
4- قتل در خانه کشیش
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 312 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 6 -575-363-964-978 انتخاب
5- شاهدی برای دادگاه
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:حمید بلندسران - هرمس، کتابهای کارآگاه - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 7 -789-363-964-978 انتخاب
6- شاهد خاموش
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:سپیده حبیبی - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - 46 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 8 -28-8299-600-978 انتخاب
7- جنایت مرموز
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:قیطاس مردانی‌راد - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2500 نسخه - 7500 ریال - 6 -60-5977-964 انتخاب
8- قتل در تعطیلات
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 318 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -713-363-964-978 انتخاب
9- به طرف صفر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -508-363-964-978 انتخاب
10- مصیبت بی‌گناهی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 2 -544-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 60