لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(263)
چاپ مجدد (304)
تالیف (3)
ترجمه (564)
تهران (560)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (67)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (567) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیلها به خاطر می‌آورند
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:حمید بلندسران - هرمس، کتابهای کارآگاه - 260 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 1 -749-363-964-978 انتخاب
2- پنج خوک کوچک
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 294 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -692-363-964-978 انتخاب
3- سیزده معما
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مهوش عزیزی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -595-363-964-978 انتخاب
4- قتل با کتاب جادو
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهرام افراسیابی - مهرفام - 204 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 4 -10-9915-964-978 انتخاب
5- معمای کارائیب
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 400 نسخه - 160000 ریال - 1 -707-363-964-978 انتخاب
6- قتل در خانه کشیشی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:سپیده حبیبی ؛ ويراستار:پرویز امیرشهپری - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - 46 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 55000 ریال - 7 -25-8299-600-978 انتخاب
7- لرداجور می‌میرد
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 282 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 0 -618-363-964-978 انتخاب
8- سرو غمگین
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -629-363-964-978 انتخاب
9- الهه انتقام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 300 نسخه - 200000 ریال - 1 -611-363-964-978 انتخاب
10- قتل در قطار سریع‌السیر شرق
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 500 نسخه - 240000 ریال - 2 -601-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57