لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(149)
چاپ مجدد (265)
تالیف (10)
ترجمه (404)
تهران (412)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (408)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (414) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هویج کمتر، هویج بیشتر
نويسنده:استوارت‌جی. مورفی ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 8 -564-389-964-978 انتخاب
2- آتش‌سوزی و ایمنی
مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 0 -169-389-964 انتخاب
3- خرسی و حسودی
نويسنده:کورنلیا اسپلمن ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 5 -536-389-964-978 انتخاب
4- آتش‌سوزی و ایمنی
مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 3100 نسخه - 8000 ریال - 5 -169-389-964-978 انتخاب
5- صرفه‌جویی در مصرف انرژی
نويسنده:هایده کروبی ؛ تصويرگر:نازنین جمشیدی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
6- روباه سبز
نويسنده:آیلین اسپینلی ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 1 -477-389-964-978 انتخاب
7- بیمارستان که ترس ندارد
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 4 -603-389-964-978 انتخاب
8- جادوگر دهکده سبز: یک داستان زیست محیطی
نويسنده:دان مدن ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 6 -87-7414-964-978 انتخاب
9- درخت سرافراز
نويسنده:دانا لاینز ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -197-389-964-978 انتخاب
10- موشی و دلتنگی
نويسنده:کورنلیا اسپلمن ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ نقاش:کتی پارکینسون - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -298-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42