لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(161)
چاپ مجدد (295)
تالیف (11)
ترجمه (445)
تهران (454)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (449)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (456) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خشونت هرگز!: کتاب سرگرمی و رنگ‌آمیزی
مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -148-389-964 انتخاب
2- بچه‌ها و برق
نويسنده:نادیا هیگینز ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -405-389-964-978 انتخاب
3- برق برای کودکان
مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -312-389-964-978 انتخاب
4- درخت بخشنده
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:پیرایه کلهر - شرکت انتشارات فنی ایران - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 2 -173-389-964-978 انتخاب
5- دایناسور حافظ محیط زیست (آموزش حفظ محیط زیست برای کودکان)
نويسنده:لوری براون ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 9 -28-7414-964-978 انتخاب
6- من بی‌نظیرم: توضیح تفاوت افراد برای بچه‌ها
نويسنده:هایده کروبی ؛ ويراستار:پیرایه کلهر - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 9 -161-389-964-978 انتخاب
7- راهنمای ایمنی دایناسورها
نويسنده:مارک براون ؛ نويسنده:استیون کرنسکی ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 0 -76-7414-964-978 انتخاب
8- موشی و دلتنگی
نويسنده:کورنلیا اسپلمن ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ نقاش:کتی پارکینسون - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -298-389-964-978 انتخاب
9- خشونت هرگز!: کتاب سرگرمی و رنگ‌آمیزی
مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 0 -148-389-964-978 انتخاب
10- باب اسفنجی سبز می‌شود: یک داستان زیست‌محیطی
نويسنده:مالی ریسنر ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 8 -452-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46