لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (22)
تهران (20)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پارک ژوراسیک
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:سیدمحمدرضا طباطبایی ؛ ويراستار:احمد کریمی - یاد عارف - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 45000 ریال - انتخاب
2- طعمه
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:قاسم کیانی‌مقدم - امید مهر - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 38000 ریال - 964-8605-19-X انتخاب
3- پارک ژوراسیک
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:شهناز انوشیروانی - محیط - 541 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 4000 نسخه - 4300 ریال - انتخاب
4- پارک ژوراسیک
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:سعید مهاجر ؛ مترجم:مجید مهاجر - سعید مهاجر - 407 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 4300 ریال - انتخاب
5- قاتل رایانه‌ای
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:بهرام افتخاری - کوشش - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 5 -28-6326-964 انتخاب
6- نژاد آندرمدا
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:فائزه دینی - روزنه - 378 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 15950 ریال - 6 -054-334-964 انتخاب
7- پارک ژوراسیک
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:ناصر بلیغ - نقطه - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
8- خط زمان (رمان)
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:محمدحسین ترکی ؛ زيرنظر:حمید سعیدی‌امجد - نیلا - 606 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 53000 ریال - 6 -18-6900-964 انتخاب
9- کنگو
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:شهناز انوشیروانی ؛ نويسنده:گی‌لرد هاورز - محیط - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3500 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
10- حکومت ترس
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:محمد عباس‌آبادی - البرز - 736 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 700 نسخه - 295000 ریال - 0 -821-442-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3