لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (7)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ جهان در قرن بیستم
نويسنده:نویل براون ؛ مترجم:مرتضی کاظمی‌یزدی - پاژنگ - 402 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 500 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
2- غرق نبرد ناو بیسمارک
نويسنده:ویلیام‌لارنس شایرر ؛ مترجم:مرتضی کاظمی‌یزدی - سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 10000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
3- پژوهشنامه فرهنگ عمومی
نويسنده:زهرا داریاپور ؛ ويراستار:مرتضی کاظمی‌یزدی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 200 نسخه - 8 -60-7718-964-978 انتخاب
4- سرگذشت بردگی و آزادی بردگان در ایران: 1929 - 1800م / 1348 - 1215ق
نويسنده:بهناز ا. میرزایی ؛ مترجم:بهمن‌دخت اویسی ؛ مترجم:مرتضی کاظمی‌یزدی - نشر تاریخ ایران - 446 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 5 -24-8687-600-978 انتخاب
5- غرق نبرد ناو بیسمارک
نويسنده:ویلیام‌ شایرر ؛ مترجم:مرتضی کاظمی‌یزدی - سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - 176 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 10000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
6- غرق نبرد ناو بیسمارک
نويسنده:ویلیام‌ شایرر ؛ مترجم:مرتضی کاظمی‌یزدی - سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - 198 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 10000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
7- تاریخچه مالی - مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه: 1344 - 906 ق / 1925 - 1500 م
نويسنده:ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:مرتضی کاظمی‌یزدی - نشر تاریخ ایران - 728 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 260000 ریال - 9 -93-6082-964-978 انتخاب
8- پاسخ به تهدیدات تروریستی "امنیت و مدیریت بحران"
نويسنده:ریچارد اچ شولتز ؛ نويسنده:استفان اسلوان ؛ مترجم:عباس فردقاسمی - مرکز برنامه‌ریزی و تالیف کتابهای درسی، معاونت آموزش و نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 100 نسخه - 56500 ریال - 6 -32-8886-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1