لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (6)
تالیف (10)
ترجمه (1)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ فارسی - فرانسه رهنما
نويسنده:ابراهیم کاظمی‌اسفه ؛ نويسنده:آرزو نیراحمدی ؛ نويسنده:نجمه ابراهیمی‌آهویی - رهنما - 1548 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 800000 ریال - 3 -619-367-964-978 انتخاب
2- فرهنگ کوچک فرانسه - فارسی رهنما: شامل 50000 لغت، عبارت، اصطلاح و ضرب‌المثل، جدول صرف افعال، ...
نويسنده:ابراهیم کاظمی‌اسفه ؛ نويسنده:آرزو نیراحمدی ؛ نويسنده:معصومه حسینی - رهنما - 1154 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 4 -092-367-964-978 انتخاب
3- فرهنگ فرانسه - فارسی رهنما شامل: 50000 لغت، عبارت، اصطلاح و ضرب‌المثل، جدول صرف افعال، توضیحات مفید گرامری، توضیحات مربوط به علوم ...
نويسنده:ابراهیم کاظمی‌اسفه ؛ نويسنده:معصومه حسینی ؛ نويسنده:مهتاب هاشمی - رهنما - 1620 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 5 -29-6951-964 انتخاب
4- تاریخ زبان فرانسه
نويسنده:ژاک لوکلر ؛ مترجم:ابراهیم کاظمی‌اسفه - پنویس - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -1-96998-600-978 انتخاب
5- فرهنگ کوچک فرانسه - فارسی رهنما: شامل 50000 لغت، عبارت، اصطلاح و ضرب‌المثل، جدول صرف افعال، ...
نويسنده:ابراهیم کاظمی‌اسفه ؛ نويسنده:آرزو نیراحمدی ؛ نويسنده:معصومه حسینی - رهنما - 1148 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 4 -092-367-964-978 انتخاب
6- فرهنگ آریایی: فرانسه - فارسی
نويسنده:ابراهیم کاظمی‌اسفه ؛ نويسنده:آرزو نیراحمدی ؛ نويسنده:معصومه حسینی - رهنما - 1198 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 9 -381-367-964-978 انتخاب
7- فرهنگ فرانسه - فارسی
نويسنده:ابراهیم کاظمی‌اسفه - رهنما - 1612 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 59000 ریال - 5 -29-6951-964 انتخاب
8- فرهنگ آریایی: فرانسه - فارسی رهنما شامل 55000 لغت، عبارت، اصطلاح و ضرب‌المثل، جدول صرف افعال، توضیحات مفید گرامری، توضیحات مربوط به علوم و کاربرد لغات
نويسنده:ابراهیم کاظمی‌اسفه ؛ نويسنده:آرزو نیراحمدی ؛ نويسنده:معصومه حسینی - رهنما - 1198 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 350000 ریال - 9 -381-367-964-978 انتخاب
9- فرهنگ کوچک فرانسه - فارسی رهنما: شامل 50000 لغت، عبارت، اصطلاح و ضرب‌المثل، جدول صرف افعال، ...
نويسنده:ابراهیم کاظمی‌اسفه - رهنما - 1152 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 29500 ریال - 9 -092-367-964 انتخاب
10- فرهنگ کوچک فرانسه - فارسی رهنما: شامل 50000 لغت، عبارت، اصطلاح و ضرب‌المثل، جدول صرف افعال، ...
نويسنده:ابراهیم کاظمی‌اسفه ؛ نويسنده:آرزو نیراحمدی ؛ نويسنده:معصومه حسینی - رهنما - 998 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 4 -092-367-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2