لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (1)
تالیف (10)
ترجمه (3)
تهران (7)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نهمین جان لویی درکس
نويسنده:لیز جنسن ؛ مترجم:مریم آقایی - کتابسرای ‌تندیس - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 190000 ریال - 0 -210-182-600-978 انتخاب
2- حسنی اهل کاره
شاعر:زهرا سجادی‌تلگرد ؛ نقاش:مریم آقایی - ادیب‌پور - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 12000 نسخه - 1800 ریال - 2 -67-5517-964 انتخاب
3- ستاره‌شناسی (گام پنجم)
نويسنده:لیلا میرشمشیرگران ؛ نويسنده:نفیسه افشاری ؛ تصويرگر:مریم آقایی - پارس ایلیا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 10000 نسخه - 30000 ریال - 9 -26-5828-600-978 انتخاب
4- ستاره‌شناسی (گام چهارم)
نويسنده:لیلا میرشمشیرگران ؛ نويسنده:نفیسه افشاری ؛ تصويرگر:مریم آقایی - پارس ایلیا - 38 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 10000 نسخه - 30000 ریال - 2 -25-5828-600-978 انتخاب
5- گلی جون و لیشمانیا
شاعر:بهمن رافعی ؛ نقاش:مریم آقایی - آفتاب اندیشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 20000 نسخه - 3950 ریال - 3 -1-93136-964 انتخاب
6- ستاره‌شناسی (گام اول)
نويسنده:لیلا میرشمشیرگران ؛ نويسنده:نفیسه افشاری ؛ تصويرگر:مریم آقایی - پارس ایلیا - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 10000 نسخه - 30000 ریال - 1 -22-5828-600-978 انتخاب
7- ستاره‌شناسی (گام دوم)
نويسنده:لیلا میرشمشیرگران ؛ نويسنده:نفیسه افشاری ؛ تصويرگر:مریم آقایی - پارس ایلیا - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 10000 نسخه - 30000 ریال - 8 -23-5828-600-978 انتخاب
8- پژوهشی در شادی و روابط همسران
نويسنده:مریم آقایی - سخنکده - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 8 -19-7742-600-978 انتخاب
9- ستاره‌شناسی (گام سوم)
نويسنده:لیلا میرشمشیرگران ؛ نويسنده:نفیسه افشاری ؛ تصويرگر:مریم آقایی - پارس ایلیا - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 10000 نسخه - 30000 ریال - 5 -24-5828-600-978 انتخاب
10- وقتی که سایه‌ات روی آب می‌رقصد
نويسنده:مریم آقایی - سحوری - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 8 -11-7377-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2