لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باجه‌ی عوارض شهر خیالی
نويسنده:نورتن چستر ؛ مترجم:شهلا طهماسبی ؛ نقاش:جرج فیفر - نشر چشمه، کتاب ونوشه - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1200 نسخه - 65000 ریال - 0 -686-362-964-978 انتخاب
2- باجه عوارض شهر خیالی
نويسنده:نورتن چستر ؛ مترجم:شهلا طهماسبی ؛ نقاش:جرج فیفر - نشر چشمه - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 9 -69-6194-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1