ابزار وبمستر

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (8)
تاليف (5)
ترجمه (31)
تهران (27)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (36) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- نظام قضایی عصر صفوی
ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:حسن زندیه - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 25000 ريال - 2 -05-7788-964-978 انتخاب
2- اشرف افغان در ت‌ختگاه اصفهان (به روایت شاهدان هلندی)
ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:ابوالقاسم سری - توس - 232 صفحه - چاپ 11 سال 1368 - 5500 نسخه - 2000 ريال - انتخاب
3- برازجان
ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:عبدالرسول خیراندیش - آباد بوم - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 25000 ريال - 9 -0-91324-600-978 انتخاب
4- نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی
ویلم‌ام. فلور ؛ امین بنانی ؛ مترجم:حسن زندیه - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 19000 ريال - 7 -08-5486-600-978 انتخاب
5- حکومت نادرشاه (به روایت منابع هلندی)
ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:ابوالقاسم سری - توس - 259 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 5500 نسخه - 2000 ريال - انتخاب
6- نظام قضایی عصر صفوی
ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:حسن زندیه - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 20000 ريال - 3 -05-7788-964 انتخاب
7- نقاشی و نقاشان دوره قاجار
ویلم‌ام. فلور ؛ پیتر چلکوفسکی ؛ مریم اختیار - ایل شاهسون بغدادی - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 14000 ريال - 7 -1-92938-964 انتخاب
8- بنوکعب: عشایر مرزنشین در جنوب خوزستان، از برآمدن تا برافتادن
ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:مصطفی نامداری‌منفرد - شادگان - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ريال - 7 -31-5917-964-978 انتخاب
9- تاریخچه مالی - مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه: 1344 - 906 ق / 1925 - 1500 م
ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:مرتضی کاظمی‌یزدی - نشر تاریخ ایران - 728 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 260000 ريال - 9 -93-6082-964-978 انتخاب
10- تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان (1925 - 1500) م
ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:ابوالقاسم سری - توس - 722 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 57000 ريال - 9 -728-315-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]