لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (11)
تالیف (7)
ترجمه (39)
تهران (33)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دروازه‌های طهران قدیم
نويسنده:کیانوش معتقدی ؛ مقدمه:ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:علیرضا بهارلو - پیکره - 128 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 4 -70-6728-600-978 انتخاب
2- جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار
نويسنده:ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:ابوالقاسم سری - توس - 280 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
3- جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار
نويسنده:ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:ابوالقاسم سری - توس - 324 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3300 نسخه - 850 ریال - انتخاب
4- فرهنگ نصیری: ترکی جغتایی، رومی، قزلباشی، روسی و قلماقی به فارسی
نويسنده:عبدالجمیل نصیری ؛ به‌اهتمام:حسن جوادی ؛ به‌اهتمام:ویلم‌ام. فلور - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،آیدین - 354 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 2 -194-220-600-978 انتخاب
5- حکومت نادرشاه (به روایت منابع هلندی)
نويسنده:ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:ابوالقاسم سری - توس - 259 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 5500 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
6- چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق‌شناسان: هشت مقاله درباره تاریخچه چاپ سنگی فارسی
نويسنده:اولمپیادا شگلوا ؛ نويسنده:اولریش مارزلف ؛ نويسنده:نیل گرین - پیکره - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1200 نسخه - 98000 ریال - 6 -5-92800-600-978 انتخاب
7- نظام قضایی عصر صفوی
نويسنده:ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:حسن زندیه - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -05-7788-964 انتخاب
8- دروازه‌های طهران قدیم
نويسنده:کیانوش معتقدی ؛ مقدمه:ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:علیرضا بهارلو - پیکره - 128 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 4 -70-6728-600-978 انتخاب
9- اشرف افغان در ت‌ختگاه اصفهان (به روایت شاهدان هلندی)
نويسنده:ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:ابوالقاسم سری - توس - 232 صفحه - چاپ 11 سال 1368 - 5500 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
10- نقاشی و نقاشان دوره قاجار
نويسنده:ویلم‌ام. فلور ؛ نويسنده:پیتر چلکوفسکی ؛ نويسنده:مریم اختیار - ایل شاهسون بغدادی - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 7 -1-92938-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5