لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (254)
تالیف (155)
ترجمه (131)
تهران (285)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (286) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنگ اسپانیا کوبا امریکا و پیدایش امپریالیسم امریک‌ا1895 - 1902
نويسنده:فیلیپ‌شلدون فونر ؛ مترجم:اسماعیل فصیح - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 321 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1361 - 6600 نسخه - 450 ریال - انتخاب
2- وضعیت آخر
نويسنده:تامس‌آنتونی هریس ؛ مترجم:اسماعیل فصیح - صاحب اثر - 342 صفحه - رقعی - چاپ 9 سال 1370 - 2200 ریال - انتخاب
3- ثریا در اغما
نويسنده:اسماعیل فصیح - نشر البرز - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1376 - 4000 نسخه - 11000 ریال - 1 -055-442-964 انتخاب
4- ماندن در وضعیت آخر
نويسنده:امی‌بیورک هریس ؛ نويسنده:تامس‌آنتونی هریس ؛ مترجم:اسماعیل فصیح - فاخته - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1378 - 5500 نسخه - 13500 ریال - 1 -7-90075-964 انتخاب
5- باده کهن
نويسنده:اسماعیل فصیح - آسیم - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 1650 نسخه - 19500 ریال - 5 -013-418-964 انتخاب
6- خودشناسی با روش یونگ: تکنیک "رمز واژه"
نويسنده:مایکل دانیلز ؛ مترجم:اسماعیل فصیح - آسونه - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 7 -2-93262-964 انتخاب
7- ثریا در اغما
نويسنده:اسماعیل فصیح - نشر البرز - 370 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1373 - 3000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
8- نمادهای دشت مشوش
نويسنده:اسماعیل فصیح - صفی‌ علیشاه - 172 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
9- اسیر زمان
نويسنده:اسماعیل فصیح - نشر البرز - 414 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1374 - 10000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
10- بازیها: روانشناسی روابط انسانی
نويسنده:اریک برن ؛ مترجم:اسماعیل فصیح ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - ذهن‌آویز - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 5000 نسخه - 42000 ریال - 6 -73-7390-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29