ابزار وبمستر

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (8)
تاليف (32)
ترجمه (6)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (38) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- دیالکتیک نقد
به‌اهتمام:مسعود فراستی ؛ ويراستار:محمدناصر احدی - ساقی - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 70000 ريال - 2 -09-6128-600-978 انتخاب
2- هزارتوی رویا - حقیقت: اینگمار برگمان و سینمایش
ويراستار:شیرین جم ؛ به‌اهتمام:مسعود فراستی - ایثارگران - 504 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 16000 ريال - 964-6529-02-X انتخاب
3- افسانه چارلی چاپلین
به‌اهتمام:مسعود فراستی - سوره مهر - 202 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3300 نسخه - 12000 ريال - 1 -801-471-964 انتخاب
4- لذت نقد: نقدها، ضدیادداشت‌ها، مقالات
مسعود فراستی - ساقی - 686 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 180000 ريال - 2 -97-5675-964-978 انتخاب
5- اسطوره جان فورد (مجموعه مقالات)
به‌اهتمام:مسعود فراستی ؛ ويراستار:شیرین جم - سوره مهر - 536 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 28300 ريال - 964-471-332-X انتخاب
6- دیالکتیک نقد
گردآورنده:مسعود فراستی - سناء دل - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 78000 ريال - 3 -06-7197-964 انتخاب
7- هیچکاک، همیشه استاد
گردآورنده:مسعود فراستی - سوره مهر - 712 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3300 نسخه - 25000 ريال - انتخاب
8- رویا - پناهگاه: اینگمار برگمان و سینمایش
مسعود فراستی ؛ ويراستار:سیدحمید رهنما ؛ ويراستار:محمدناصر احدی - ساقی - 436 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 310000 ريال - 2 -84-5675-964-978 انتخاب
9- فانوس خیال
اینگمار برگمن ؛ مترجم:مهوش تابش ؛ مترجم:مسعود فراستی - هرمس - 188 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 55000 ريال - 6 -281-363-964-978 انتخاب
10- بچه‌های آسمان: فیلمنامه، گفت‌وگو، نقد
مجید مجیدی ؛ به‌اهتمام:مسعود فراستی - فرهنگ کاوش - 260 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 15000 ريال - 964-6530-15-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]