لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارآگاه پووآرو
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مهرداد فتوره‌چی ؛ ويراستار:سیدعلیرضا طبایی - جامعه - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 3700 ریال - انتخاب
2- آرواره‌ها
نويسنده:پیتر بنچلی ؛ مترجم:مهرداد فتوره‌چی ؛ ويراستار:سیدعلیرضا طبایی - جامعه - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3500 نسخه - 8300 ریال - 4 -2-90065-964 انتخاب
3- کارآگاه پووآرو
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مهرداد فتوره‌چی ؛ ويراستار:سیدعلیرضا طبایی - جامعه - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 7 -6-90065-964 انتخاب
4- آرواره‌ها
نويسنده:پیتر بنچلی ؛ مترجم:مهرداد فتوره‌چی ؛ ويراستار:صالحه حسینی - نسل نواندیش - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 2 -075-412-964 انتخاب
5- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مهرداد فتوره‌چی - جامعه - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 8 -0-90065-964 انتخاب
6- آرواره‌ها
نويسنده:پیتر بنچلی ؛ مترجم:مهرداد فتوره‌چی ؛ ويراستار:سیدعلیرضا طبایی - جامعه - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 8300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1