لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابی که آرزو می‌کنید والدینتان خوانده بودند (و فرزندان شما از اینکه آن را خواندید خوشحال خواهند شد)
مترجم:سوما فتحی ؛ زيرنظر:کاوان بشیری ؛ ويراستار:سجاد زلیکانی - میلکان - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1100 نسخه - 9 -002-254-622-978 انتخاب
2- لحظه‌ی برخاستن: چگونه توانمندسازی زنان دنیا را تغییر می‌دهد
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:سوما فتحی - میلکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 4 -34-6573-622-978 انتخاب
3- در سوم: ماموریت هیجان‌انگیز پرده‌برداشتن از راز موفق‌ترین افراد جهان
نويسنده:الکس بنایان ؛ زيرنظر:کاوان بشیری ؛ مترجم:سوما فتحی - میلکان - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 470000 ریال - 3 -62-8812-600-978 انتخاب
4- در سوم: ماموریت هیجان‌انگیز پرده‌برداشتن از راز موفق‌ترین افراد جهان
نويسنده:الکس بنایان ؛ زيرنظر:کاوان بشیری ؛ مترجم:سوما فتحی - میلکان - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 470000 ریال - 3 -62-8812-600-978 انتخاب
5- کتابی که آرزو می‌کنید والدینتان خوانده بودند (و فرزندان شما از اینکه آن را خواندید خوشحال خواهند شد)
مترجم:سوما فتحی ؛ زيرنظر:کاوان بشیری ؛ ويراستار:سجاد زلیکانی - میلکان - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1100 نسخه - 370000 ریال - انتخاب
6- لحظه‌ی برخاستن: چگونه توانمندسازی زنان دنیا را تغییر می‌دهد
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:سوما فتحی - میلکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 4 -34-6573-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1