لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (9)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لحظه‌ی برخاستن: تغییر جهان با توانمندسازی زنان
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:عاطفه برقعی - نقش و نگار - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700 نسخه - 250000 ریال - 6 -21-8584-600-978 انتخاب
2- وقتشه بلند شو!
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:امین کیانی ؛ ويراستار:مونا اصفهانی - مات - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 450000 ریال - 1 -14-6594-622-978 انتخاب
3- لحظه‌ی اوج: چگونه قدرت بخشیدن به زنان دنیا را تغییر می‌دهد
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:منصور بیگدلی ؛ ويراستار: گروه ویراستاران نشر بهار سبز - بهار سبز - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 370000 ریال - 8 -03-6829-622-978 انتخاب
4- لحظه‌ی برخاستن: چگونه توانمندسازی زنان دنیا را تغییر می‌دهد
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:سوما فتحی - میلکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 4 -34-6573-622-978 انتخاب
5- لحظه صعود: توانمندسازی زنان چگونه دنیا را متحول می‌کند
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:محمد صداقتی‌جهرمی ؛ ويراستار:سارا بحری - کتاب کوله‌پشتی - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 3 -358-461-600-978 انتخاب
6- لحظه‌ی صعود: چگونه توانمند ساختن، زنان دنیا را تغییر می‌دهد
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:مریم حیدری - کتاب مرو - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 300000 ریال - 1 -67-6202-622-978 انتخاب
7- وقتشه بلند شو!
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:امین کیانی ؛ ويراستار:مونا اصفهانی - مات - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 450000 ریال - 1 -14-6594-622-978 انتخاب
8- لحظه‌ی صعود: چگونه توانمند ساختن، زنان دنیا را تغییر می‌دهد
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:مریم حیدری - کتاب مرو - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 300 نسخه - 390000 ریال - 1 -67-6202-622-978 انتخاب
9- لحظه‌ی برخاستن: چگونه توانمندسازی زنان دنیا را تغییر می‌دهد
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:سوما فتحی - میلکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 4 -34-6573-622-978 انتخاب
10- لحظه اوج: چگونه قدرت بخشیدن به زنان دنیا را تغییر ‌می‌دهد‮‬‏‫
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:نادیا نظرزاده‌زارع - علمی - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250 نسخه - 550000 ریال - 8 -461-404-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2