لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (14)
تالیف (1)
ترجمه (32)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریزش غبار ماه
نويسنده:آرتورچارلز کلارک ؛ مترجم:هوشنگ غیاثی‌نژاد - پاسارگاد - 3580 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3500 نسخه - 500 ریال - انتخاب
2- قلوه سنگی در آسمان
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:هوشنگ غیاثی‌نژاد - پاسارگاد - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
3- آیا فردا؟
نويسنده:آرتورچارلز کلارک ؛ مترجم:هوشنگ غیاثی‌نژاد - پاسارگاد - 260 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1370 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
4- راز کیهان
نويسنده:آرتورچارلز کلارک ؛ مترجم:هوشنگ غیاثی‌نژاد - پاسارگاد - 318 صفحه - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
5- به کجا می‌رویم؟
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:هوشنگ غیاثی‌نژاد - پاسارگاد - 408 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2000 نسخه - 13000 ریال - انتخاب
6- حلقه‌های زحل
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:هوشنگ غیاثی‌نژاد - پاسارگاد - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2100 نسخه - 8500 ریال - 6 -03-6078-964 انتخاب
7- زمین افروز
نويسنده:آرتورچارلز کلارک ؛ مترجم:هوشنگ غیاثی‌نژاد - پاسارگاد - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
8- راز صندوقچه قبه برنجی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:هوشنگ غیاثی‌نژاد - پاسارگاد - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 6 -34-6078-964 انتخاب
9- سیاره محکوم به نابودی
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:هوشنگ غیاثی‌نژاد - پاسارگاد - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2100 نسخه - 9200 ریال - 4 -04-6078-964 انتخاب
10- مرد مصور
نويسنده:تراویس برادبری ؛ مترجم:هوشنگ غیاثی‌نژاد ؛ ويراستار:علیرضا معینی - پاسارگاد - 419 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4