لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (67)
تالیف (74)
ترجمه (41)
تهران (115)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (87)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (115) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خفاش کوچولو و یک قصه دیگر
نويسنده:مژگان شیخی ؛ تصويرگر:کیانوش غریب‌پور - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 4 -97-6003-964 انتخاب
2- عقل و احساس
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:شهرزاد لولاچی ؛ ويراستار:علی آبشار - افق - 432 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 210000 ریال - 6 -265-353-600-978 انتخاب
3- می‌می‌نی کجاست؟ تو خونه پیش مامان می‌مونه: بر اساس مجموعه کتاب‌های ترانه‌های می‌می‌نی و مامانی
تهيه كننده:کیانوش غریب‌پور - افق، کتابهای فندق - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 3 -615-369-964-978 انتخاب
4- شمیم جادو
نويسنده:کلیف مک‌نیش ؛ مترجم:پانته‌آ خوشنویس ؛ ويراستار:پژمان واسعی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 3300 نسخه - 220000 ریال - 9 -328-413-600-978 انتخاب
5- عقل و احساس
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:شهرزاد لولاچی ؛ ويراستار:علی آبشار - افق - 436 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 5000 نسخه - 265000 ریال - 6 -265-353-600-978 انتخاب
6- عقل و احساس
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:شهرزاد لولاچی ؛ ويراستار:علی آبشار - افق - 432 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 5000 نسخه - 420000 ریال - 6 -265-353-600-978 انتخاب
7- ساعت مرگ
نويسنده:فرانکلین دیکسون ؛ مترجم:پروین علی‌پور ؛ ويراستار:پژمان واسعی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 2 -103-413-600-978 انتخاب
8- خفاش کوچولو ویک قصه دیگر
نويسنده:مژگان شیخی ؛ نقاش:کیانوش غریب‌پور - نشر افق - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -97-6003-964 انتخاب
9- بازی‌های کودکان
نويسنده:منیرو روانی‌پور ؛ نقاش:کیانوش غریب‌پور - رنگین کمان - (در1جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 30000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
10- کنت مونت کریستو (متن کوتاه شده)
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ مترجم:محسن فرزاد ؛ ويراستار:مژگان کلهر - نشر افق - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 6 -53-6742-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12