لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مادمازل شنل
نويسنده:سی.دابلیو گورتنر ؛ مترجم:الهام عبادی ؛ ويراستار:محسن دیلم‌صالحی - کتاب کوله‌پشتی - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 550000 ریال - 4 -067-461-600-978 انتخاب
2- مادمازل شنل
نويسنده:سی.دابلیو گورتنر ؛ مترجم:الهام عبادی ؛ ويراستار:محسن دیلم‌صالحی - کتاب کوله‌پشتی - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 4 -067-461-600-978 انتخاب
3- مادمازل شنل
نويسنده:سی.دابلیو گورتنر ؛ مترجم:الهام عبادی ؛ ويراستار:محسن دیلم‌صالحی - کتاب کوله‌پشتی - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 700 نسخه - 600000 ریال - 4 -067-461-600-978 انتخاب
4- مادمازل شنل
نويسنده:سی.دابلیو گورتنر ؛ مترجم:الهام عبادی ؛ ويراستار:محسن دیلم‌صالحی - کتاب کوله‌پشتی - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 700 نسخه - 650000 ریال - 4 -067-461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1