لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاه با قلبی سفید
نويسنده:لنگستن هیوز ؛ مترجم:مریم علی‌محمدی - جاودانه،جنگل - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 7 -650-158-600-978 انتخاب
2- به خاطر زندگی: سفر دختری از کره شمالی به‌سوی آزادی
نويسنده:یئون‌می پارک ؛ نويسنده:ماریان ولرز ؛ مترجم:مریم علی‌محمدی - کتاب کوله‌پشتی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -355-461-600-978 انتخاب
3- به خاطر زندگی: سفر دختری از کره شمالی به‌سوی آزادی
نويسنده:یئون‌می پارک ؛ نويسنده:ماریان ولرز ؛ مترجم:مریم علی‌محمدی - کتاب کوله‌پشتی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -355-461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1