لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(303)
چاپ مجدد (358)
تالیف (649)
ترجمه (12)
تهران (594)
شهرستان (67)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (48)

تعداد یافت شده (661) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نافه اسرار: داستان مصور مرغان منطق‌الطیر
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ به‌اهتمام:سیدامیر معصومی - هفت - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 0 -0-92199-964 انتخاب
2- دیوان عطار
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ به‌اهتمام:تقی تفضلی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 924 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1380 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -025-445-964 انتخاب
3- برگزیده شعرهای عطار نیشابوری
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ نويسنده: شورای‌شعرکانون - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 نسخه - 3700 ریال - 964-432-725-X انتخاب
4- تذکره الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:کاظم رحیمی - رحیمی - 824 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 0 -8-93013-964 انتخاب
5- تذکره الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون ؛ مقدمه:محمد قزوینی - صفی‌ علیشاه،منوچهری - 776 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1381 - 3300 نسخه - 29000 ریال - 3 -36-6382-964 انتخاب
6- منطق الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:سیدصادق گوهرین - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1381 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 2 -030-445-964 انتخاب
7- خلاصه منطق‌الطیر
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ به‌اهتمام:سیدصادق گوهرین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1381 - 3000 نسخه - 3200 ریال - 0 -0580-00-964 انتخاب
8- اشترنامه
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ به‌اهتمام:مهدی محقق ؛ ويراستار:طاهره عدل - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 276 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 8 -41-6278-964 انتخاب
9- منطق الطیر بر اساس نسخه پاریس
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:کاظم دزفولیان - طلایه - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5100 نسخه - 27000 ریال - 6 -62-5623-964 انتخاب
10- نیمه اول کتاب تذکره‌الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مقدمه:محمد قزوینی - گنجینه - 300 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1381 - 30000 ریال - 1 -34-6152-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 67