لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(317)
چاپ مجدد (377)
تالیف (682)
ترجمه (12)
تهران (623)
شهرستان (71)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (50)

تعداد یافت شده (694) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آوای پرندگان: برداشتی از منطق الطیر عطار نیشابوری
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ گردآورنده:علی‌اصغر مظهری‌کرمانی - خانقاه نعمت‌اللهی - 268 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 1000 ریال - انتخاب
2- منطق الطیر (مقامات الطیور)
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ گردآورنده:سیدصادق گوهرین - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - 445 صفحه - چاپ 7 سال 1370 - 3000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
3- تذکره ‌الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمد استعلامی - زوار - 919 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1372 - 3300 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
4- حلاج: بخش هفتاد و دوم تذکره الاولیاء عطار
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1372 - 5000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
5- خلاصه منطق الطیر
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ نويسنده:سیدصادق گوهرین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 64 صفحه - رقعی - چاپ 11 سال 1372 - 5000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
6- شیخ صنعان از منطق‌الطیر عطار
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ نويسنده:سیدصادق گوهرین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 40 صفحه - رقعی - چاپ 12 سال 1372 - 5000 نسخه - 480 ریال - انتخاب
7- دیوان کامل عطار نیشابوری
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:اسماعیل برادران‌شاهرودی - فخر رازی - 472 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1372 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
8- منطق الطیر (مقامات الطیور)
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:حمید حمید - نشر طلوع - 274 صفحه - وزیری (سلفون) - 2000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
9- گزیده تذکره الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 562 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1372 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
10- دیوان عطار
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار - علمی فرهنگی - 924 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 6 سال 1372 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 70