لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خالکوب آشویتس
نويسنده:هیثر موریس ؛ مترجم:سودابه قیصری - ثالث - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 320000 ریال - 7 -332-405-600-978 انتخاب
2- خالکوب آشویتس
نويسنده:هیثر موریس ؛ مترجم:فرشته شایان - چترنگ - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 1 -36-6220-622-978 انتخاب
3- خال‌کوب آشویتس
نويسنده:هیثر موریس ؛ مترجم:سارا حسینی‌معینی ؛ ويراستار:مهدی خطیبی - کتاب کوله‌پشتی - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 2 -199-461-600-978 انتخاب
4- خالکوب آشویتس
نويسنده:هیثر موریس ؛ مترجم:مینا امیری - باران خرد - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 420000 ریال - 7 -24-6199-622-978 انتخاب
5- خالکوب آشویتس
نويسنده:هیثر موریس ؛ مترجم:فرشته شایان - چترنگ - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 1 -36-6220-622-978 انتخاب
6- خال‌کوب آشویتس
نويسنده:هیثر موریس ؛ مترجم:سارا حسینی‌معینی ؛ ويراستار:مهدی خطیبی - کتاب کوله‌پشتی - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 2 -199-461-600-978 انتخاب
7- خال‌کوب آشویتس
نويسنده:هیثر موریس ؛ مترجم:سارا حسینی‌معینی ؛ ويراستار:مهدی خطیبی - کتاب کوله‌پشتی - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 600 نسخه - 320000 ریال - 2 -227-461-600-978 انتخاب
8- خالکوب آشویتس
نويسنده:هیثر موریس ؛ مترجم:فرشته شایان - چترنگ - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 2 -97-8066-600-978 انتخاب
9- خالکوب آشویتس
نويسنده:هیثر موریس ؛ مترجم:سودابه قیصری - ثالث - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 770 نسخه - 385000 ریال - 7 -332-405-600-978 انتخاب
10- خال‌کوب آشویتس
نويسنده:هیثر موریس ؛ مترجم:سارا حسینی‌معینی ؛ ويراستار:مهدی خطیبی - کتاب کوله‌پشتی - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 2 -227-461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2