لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب‌فروشی سر نبش
نويسنده:جنی کالگن ؛ مترجم:مرجان رضائی - مرکز - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 900 نسخه - 539000 ریال - 2 -405-213-964-978 انتخاب
2- کتاب‌فروشی سر نبش
نويسنده:جنی کالگن ؛ مترجم:مرجان رضائی - مرکز - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 595000 ریال - 2 -405-213-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1