لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دختر پرتقالی
نويسنده:یوستین گوردر ؛ مترجم:الهام افسری - آسو - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -75-7228-600-978 انتخاب
2- قصر شیشه‌ای: یک سرگذشت (بر اساس داستان واقعی)
نويسنده:جنت والس ؛ مترجم:الهام افسری ؛ ويراستار:فاطمه شادی - آسو - 358 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 1 -24-8755-600-978 انتخاب
3- فرار از اردوگاه چهارده "فرار اودیسه‌ای ابرمردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی در غرب"
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:الهام افسری - آسو - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3000 نسخه - 500000 ریال - 4 -94-8755-600-978 انتخاب
4- قصر شیشه‌ای: یک سرگذشت (بر اساس داستان واقعی)
نويسنده:جنت والس ؛ مترجم:الهام افسری ؛ ويراستار:فاطمه شادی - آسو - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 500 نسخه - 500000 ریال - 1 -24-8755-600-978 انتخاب
5- به آواز باد گوش بسپار
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:الهام افسری ؛ گرافيست:زهره طاهری - آسو - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 200000 ریال - 6 -29-8755-600-978 انتخاب
6- دختری با چشمان طلایی
نويسنده:اونوره‌دو بالزاک ؛ مترجم:الهام افسری ؛ ويراستار:فاطمه شادی - آسو - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 500 نسخه - 200000 ریال - 7 -51-8755-600-978 انتخاب
7- راه‌اهن زیرزمینی
نويسنده:کلسن وایتهد ؛ مترجم:الهام افسری ؛ ويراستار:فاطمه شادی - آسو - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 520000 ریال - 8 -41-8755-600-978 انتخاب
8- فرار به غرب
نويسنده:محسن حمید ؛ مترجم:الهام افسری ؛ ويراستار:فاطمه شادی - آسو - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 250000 ریال - 0 -47-8755-600-978 انتخاب
9- فرار از اردوگاه چهارده "فرار اودیسه‌ای ابرمردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی در غرب"
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:الهام افسری - آسو - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 500 نسخه - 500000 ریال - 4 -94-8755-600-978 انتخاب
10- به آواز باد گوش بسپار
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:الهام افسری ؛ گرافيست:زهره طاهری - آسو - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 6 -29-8755-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2