لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (18)
تالیف (44)
ترجمه (6)
تهران (46)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کار شیمی سال دوم دبیرستان شامل: درس‌نامه‌‌ی جامع کلیه مباحث کتاب، مثال‌های متعدد همراه با راه حل آن‌ها ...
نويسنده:محمد عبداللهی - دانش‌طلب - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 1 -02-6739-600-978 انتخاب
2- نظریه‌سازی در علوم اجتماعی
نويسنده:پاملاجی شومیکر ؛ نويسنده:جیمزویلیام تنکارد ؛ نويسنده:دومینک‌ال لاسورا - جامعه‌شناسان - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 46000 ریال - 0 -1-90583-600-978 انتخاب
3- تراتولوژی (اصول و آزمایشات)
نويسنده:محمد عبداللهی ؛ نويسنده:امیرعلی جعفری - صاحب اثر - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
4- مفاهیم کلیدی پیربوردیو
نويسنده:مایکل گرنفل ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی ؛ مقدمه:محمد عبداللهی - شرکت نشر نقد افکار - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 550 نسخه - 225000 ریال - 0 -010-228-964-978 انتخاب
5- کلید خوشبختی و دیو هزار سر (سرانجام نیکوکاری و راه‌های پیروزی بر دیو نفس
نويسنده:محمد عبداللهی ؛ تصويرگر:محمد پیریایی - موسسه بوستان کتاب - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 1 -0131-09-964-978 انتخاب
6- حیات فرهنگی استان هرمزگان
نويسنده:محمد عبداللهی ؛ نويسنده:بهمن صمدی - اداره کل فرهنگ و هنر - 184 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
7- بررسی مسائل اجتماعی ایران (رشته علوم اجتماعی)
نويسنده:محمد عبداللهی ؛ نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:علی صادقی‌تهرانی - دانشگاه پیام نور - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 5000 نسخه - 23000 ریال - 0 -072-387-964-978 انتخاب
8- کلید خوشبختی و دیو هزار سر (سرانجام نیکوکاری و راه‌های پیروزی بر دیو نفس
نويسنده:محمد عبداللهی ؛ تصويرگر:محمد پیریایی - موسسه بوستان کتاب - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 1 -0131-09-964-978 انتخاب
9- خانواده در قرن 21: واکاوی تاثیرات جنگ نرم بر خانواده‌ها
نويسنده:محمد عبداللهی - ستوس - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -1-92733-600-978 انتخاب
10- روانپزشکی: بر اساس مباحث تدریس شده توسط اساتید مبرز دانشگاه علوم پزشکی تهران
نويسنده:محمدرضا مجلسی ؛ نويسنده:محمد عبداللهی ؛ نويسنده:مسعود مجلسی - ارجمند - 178 صفحه - جلد 12 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 5900 ریال - 0 -55-6095-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5