لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (86)
تالیف (3)
ترجمه (125)
تهران (125)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (128) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهد خاموش
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 324 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 6 -757-363-964-978 انتخاب
2- آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در معمای قلعه وحشت
نويسنده:رابرت آرتور ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -213-363-964-978 انتخاب
3- قتل در خانه کشیش
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -575-363-964-978 انتخاب
4- آیینه سرتاسر ترک برداشت
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 308 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 400 نسخه - 200000 ریال - 7 -648-363-964-978 انتخاب
5- آیینه سرتاسر ترک برداشت
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 7 -648-363-964-978 انتخاب
6- قتل در خوابگاه دانشجویی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 246 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 4 -780-363-964-978 انتخاب
7- معمای کارائیب
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 1 -707-363-964-978 انتخاب
8- ساعت‌ها
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 550 نسخه - 450000 ریال - 3 -729-363-964-978 انتخاب
9- چهار غول بزرگ
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -769-363-964-978 انتخاب
10- قتل آسان است
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 274 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 2 -573-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13