لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(77)
چاپ مجدد (67)
تالیف (19)
ترجمه (125)
تهران (142)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسان در جستجوی معنای غایی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی ؛ ويراستار: کارگاه ویرایش کتاب پارسه - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 63000 ریال - 7 -45-5733-600-978 انتخاب
2- جعبه‌ی نقاشی پرصدا: رنگ‌ها و صداهای هنر انتزاعی کاندینسکی
نويسنده:بارب روزنستاک ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی ؛ تصويرگر:ماری گرانپره - نشر نخستین، کتابهای پرستو - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -105-127-600-978 انتخاب
3- تاریخ فلسفه غرب
نويسنده:دیو رابینسون ؛ نويسنده:جودی گرووز ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی - نشر علم - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1650 نسخه - 22500 ریال - 1 -409-405-964 انتخاب
4- قلب فلسفه اسلامی: در جستجوی خودشناسی در تعالی افضل‌الدین کاشانی
نويسنده:ویلیام‌سی. چیتیک ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی - مروارید،دانشگاه کاشان - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 195000 ریال - 1 -153-191-964-978 انتخاب
5- درباره معنی زندگی
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی ؛ گرافيست:پرویز بیاتی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1397 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 6 -259-253-600-978 انتخاب
6- درباره معنی زندگی
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1398 - 3000 نسخه - 225000 ریال - 6 -259-253-600-978 انتخاب
7- درباره معنی زندگی
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی ؛ گرافيست:پرویز بیاتی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 6 -259-253-600-978 انتخاب
8- در جستجوی رستگاری: حکایت‌های کیمیای سعادت با گفتاری تفصیلی درباره زندگی و اندیشه و روزگار
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ تدوين:شهاب‌الدین عباسی - مروارید - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 162000 ریال - 8 -253-191-964-978 انتخاب
9- کتاب فلسفه: ایده‌های بزرگ به زبان ساده
نويسنده:سسیل لاندو ؛ نويسنده:اندرو سودک ؛ نويسنده:سارا تاملی - نخستین - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 4 -156-127-600-978 انتخاب
10- در پی شباویز
نويسنده:جین یولن ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی ؛ تصويرگر:جان شوتنر - مهاجر - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 6 -121-225-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15