لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (50)
تالیف (15)
ترجمه (100)
تهران (113)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (115) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در جستجوی شاهزاده کوچک: سرگذشت آنتوان دوسنت‌اگزوپری
نويسنده:بیمبا لاندمان ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی - نشر نخستین، کتابهای پرستو - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -118-127-600-978 انتخاب
2- گنجینه معنوی مولانا با آثاری از سیدحسین نصر، ویلیام چیتیک و آنماری شیمل
مترجم:شهاب‌الدین عباسی - مروارید - 486 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 9 -88-5881-964 انتخاب
3- درباره معنی زندگی
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی ؛ گرافيست:پرویز بیاتی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -259-253-600-978 انتخاب
4- زندگی بررسی نشده ارزش زیستن ندارد: تحلیل و بررسی یکی از مشهورترین سخنان تاریخ فلسفه، از سقراط، ریچاد کراوت و دیگران
مترجم:شهاب‌الدین عباسی - وایا - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -11-8430-600-978 انتخاب
5- درباره معنی زندگی
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی ؛ گرافيست:پرویز بیاتی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -259-253-600-978 انتخاب
6- شکستن دماغ استالین
نويسنده:یوجین یلچین ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی - مروارید - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 3 -373-191-964-978 انتخاب
7- ایده‌های بزرگ برای دختران و پسران بلندپرواز
نويسنده:آنا داهرتی ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی - فرهنگ نشر نو،آسیم - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3300 نسخه - 450000 ریال - 2 -151-490-600-978 انتخاب
8- سه پرسش
نويسنده:جان‌جی موث ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی - نشر مهاجر - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 2 -129-225-964-978 انتخاب
9- درباره معنی زندگی
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 6 -259-253-600-978 انتخاب
10- هایدگر و مسیحیت
نويسنده:جان‌مک کواری ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700 نسخه - 250000 ریال - 2 -327-253-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12